OK 23: Her er resultatet 

Få artiklen læst op
Getting your Trinity Audio player ready...
Print Friendly, PDF & Email

OK23 er den første overenskomst, som den nye forbundsledelse i Dansk Jernbaneforbund har stået i spidsen for. Det har været en klar ambition at inkludere medlemmerne i processen og sikre at alle har mulighed for at blive hørt. Vi har været landet rundt til medlems- og informationsmøder – det vil vi fortsætte med. Samtidig har vi forsøgt os med en mere direkte og hurtig kommunikation.

Vi kæmper for et stadig bedre forhandlingsklima med virksomhederne. Gennem det sidste år har vi intensiveret dialogen med de øvrige forbund og især de, der også forhandler på vores vegne. Vi ånder virksomhederne i nakkerne, så de ved, at vi er der. Vi er konstruktive, og finder gerne fælles løsninger, der gør jeres hverdag bedre.  

I overenskomstforløbet har vi prioriteret at deltage i arbejdsgrupper, flere netværk og generelt søgt større indflydelse. Der er kommet mange gode anbefalinger og byggesten til det videre arbejde. Vigtigst af alt, så kan vi mærke en stigende holdånd. En større stolthed. En større glæde og villighed til at kæmpe de sidste 10%. 

OK23 kommer på bagkant af krig i Ukraine, stigende inflation, øget usikkerhed på de finansielle markeder og en ny regering, der lagde for med at slagte store bededag. Men vi nåede et resultat. Et historisk resultat. Et resultat med klare fingeraftryk fra alle jer, der har gjort jeres demokratiske stemme gældende. Der er selvfølgelig fortsat knaster, som vi skal kæmpe for at få fjernet. OK23 har lagt et fornuftigt fundament for vores videre kamp.

Forhandlingsudvalg, hovedbestyrelse og forbundsledelse anbefalede et ja til resultatet. Det har I været enige i. Tak for det. I har stemt ja til alle 3 overenskomster og stemmeprocenten er flot:

Overenskomst Stemme-berettigede Antal stemmer Stemme-procent Ja Nej 
Jernbaneoverenskomsten 2170138264%826  (60%)556 (40%)
Industriens overenskomst 52533263%171 (52%)161 (48%)
Letbaneoverenskomsten 997374%56 (77%)17 (23%)

Forhandlingsudvalgene, hovedbestyrelsen og forbundsledelsen vil gerne takke for opbakningen. Vi glæder os til det fortsatte arbejde – for dialog, resultater og sammenhold.