OAO: Reguleringen i staten er nu på plads

Print Friendly, PDF & Email

OAO meddeler: Reguleringen af løn og tjenestemandspensioner i staten pr. 1. februar 2021 er nu fastsat

Den 19. januar meddelte OAO at lønreguleringen pr. 1. februar var sat i bero på grund af en fejl i de data, som ligger til grund for opgørelsen af reguleringsordningen. Danmarks Statistik har nu rettet fejlen, og den korrekte regulering er nu kendt.

Den statslige lønudvikling i 3. kvartal 2020 er opgjort til 2,2 pct, og det er 0,2 pct. lavere end tidligere opgjort. Der vil dog stadig være en mindre negativ regulering af februarlønnen i forhold til lønnen for januar, da reguleringsordningen fortsat udmønter negativt. Lønnen vil blive nedsat med 0,09 pct. (mod tidligere 0,25 pct.)

Lønanvisningen til bagudlønnede finder sted i løbet af februar måned, og disse vil få udbetalt den korrekte løn for februar.

Vi forventer, at alle forudlønnede vil få udbetalt den korrekte løn for marts måned. Da regulering af februarlønnen for forudlønnede enten var sat i bero eller fejlagtigt nedreguleret, vil der ske en efterregulering af februarlønnen for disse.