Ny aftale med Arriva A/S om rangeropgaver

Print Friendly, PDF & Email

Dansk Jernbaneforbund, LPO Arriva og Arriva A/S har indgået en ny aftale, der beskriver principperne og fordelingen af rangeropgaver på Arrivas værkstedsområder mellem Lkf. med certifikat A (køremænd) og Lkf. med certifikat B (lokomotivførere).

Arriva Tog har ønsket at ansætte Lkf. med certifikat A til at afhjælpe de akutte situationer som kan forekomme i driften.

Årsagen – oplyser virksomheden – skal findes i den pressede materielsituation, samt at der fremover vil blive hyppigere behov for ekstraordinære materieludskiftninger/ stammebyt.

Køremandsordningen er en ny opfindelse i Arriva Tog, men det er en løsning som andre jernbaneoperatørerne på DI overenskomsten allerede benytter i dag.

Aftalen betyder:

  • At der kan ansættes personale på Arrivas værksteder med Lkf. med certifikat A (køremænd). Disse bliver ansat som stationsbetjente (Stbj.) på DJ overenskomsten, og bliver medlemmer i LPO Arriva.
  • At køremænd (certifikat A) skal arbejde under samme arbejdstidsregler som lokomotivførere med B certifikat.
  • At køremændenes arbejdsområde bliver værkstedsopgaver, rengøring mv.,  samt akutte opgaver i forbindelse med rangering med togsættene i Varde og Struer. Disse akutte opgaver kan være: Rangering til/fra værkstederne samt til/fra stationen, Forsyning, vask, ibrugtagning af førerrum og parkering.
  • At planlagte opgaver i produktionen (Rangering, forsyning, ibrugtagning af førerrum, klargøring, parkering, vask, indsyn, kobling, diesel) fortsat vil blive varetaget af lokomotivførere med B certifikat.
  • At Klargøring og Indsyn kun kan udføres af Lkf. med B certifikat.
  • At antallet af lokomotivførere med B certifikat IKKE vil blive påvirket af ansættelsen af stationsbetjente med A certifikat.