Møde i Arbejdsretten 1. april 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dansk Jernbaneforbund blev i dag (den 1. april 2019)  indkaldt til Arbejdsretten med henblik på hastebehandling af den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse i S-togtrafikken og trafikken på Sjælland, der blev indledt kl. 04.00 den 1. april 2019.

Indkaldelsen skete baggrund af klageskrift, som DA har udarbejdet på vegne af DSB. DA gjorde gældende, at der er tale om en en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, og at Arbejdsretten ved hastebehandlingen også skulle fastsætte bod.

Dansk Jernbaneforbund erkendte, at der er tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

Spørgsmålet om bod blev ikke fastsat men henvist til senere behandling efter normal praksis.

Dansk Jernbaneforbund skal på ovenstående baggrund kraftigt opfordre medlemmerne til at genoptage arbejdet og holde arbejdet normaliseret.

Såfremt arbejdet ikke holdes normaliseret, kan det være forbundet med skærpet bod for deltagere i yderligere arbejdsnedlæggelser.