Medlemsinfo: DJ kræver hovedløst løntræk tilbagebetalt omgående – DSB nægter

Print Friendly, PDF & Email

Medlemsinfo: DJ kræver hovedløst løntræk tilbagebetalt omgående – DSB nægter
Dansk Jernbaneforbund har i dag via LO haft hasteindkaldt DSB til et såkaldt fællesmøde hos Dansk Arbejdsgiverforening. Årsagen er DSB’s hovedløse løntræk for overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i juni og november 2018.
Løntrækket er i sig selv en opsigtvækkende aggression: Løntrækket er ikke varslet og løntrækket kommer på trods af, at der allerede er aftalt møde den 10. januar om spørgsmålet.
Oveni har det vist sig, at mange medlemmer er blevet trukket helt uberettiget. Dansk Jernbaneforbund har p.t. ca. 75 henvendelser fra medlemmer, der føler sig uberettiget trukket i løn. Medlemmer der har været helt uskyldigt fanget af arbejdsnedlæggelsen. Medlemmer, der har haft lovligt fravær i sommer, aldrig er blevet bedt om at dokumentere deres sygdom i form af en lægeerklæring og som aldrig har hørt om tvivl om deres sygemeldingers ægthed.
Dansk Jernbaneforbund havde på den baggrund krævet, at løntrækkene blev tilbagebetalt omgående. Løntræk bør naturligvis først ske, når der er enighed om hvem, der har deltaget i overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. Hvis parterne ikke selv kan blive enige, må Arbejdsretten afgøre spørgsmålet.
DSB har dog pure nægtet at tilbagebetale noget som helst – til trods for det drejer sig om store beløb for den enkelte i mange tilfælde. Man holder i stedet fast i konfrontationen. DSB har dog nu indvilget i at aflevere lister over samtlige medlemmer, der er blevet trukket i løn.
Næste slag i sagen står derfor den 10. januar. Her mødes vi igen – som oprindeligt aftalt – for at finde en løsning. Kan det ikke lade sig gøre, venter der en tur i Arbejdsretten, hvor DSB risikerer en bod for overenskomstbrud. Uberettiget løntræk kan udløse en bod til DSB.
TJEK DIN LØNSEDDEL
Du bør tjekke din lønseddel. Hvis du uberettiget er blevet trukket for overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, skal du straks rette henvendelse til forbundet. Du skal sende en mail til psp@djf.dk.
Her skal du oplyse:
Vedr. arbejdsnedlæggelser i november 2018 (faglige møder):
Navn
CPR (valgfrit)
Tjenestested
Beløb på løntræk
Baggrund for at løntræk er uberettiget
Vedr. påstået arbejdsnedlæggelse i juni 2018 (sygdom):
Navn
CPR (valgfrit)
Tjenestested
Beløb på løntræk
Beskrivelse af baggrund for sygdom / evt. dokumentation /afholdt sygesamtale… Kort sagt alt der beskriver, hvorfor at løntræk for sygdom er uberettiget.
INDSEND DET SENEST 5. JANUAR