Mænd med erhvervsevnetab kan have penge til gode efter EU-dom

Print Friendly, PDF & Email

En EU – dom fastslår at man skal behandle mænd og kvinder lige – også ved erstatningsudbetaling. Tidligere har kvinders gennemsnitligt højere levealder betydet, at omregningsfaktoren har været mindre for mænd, når et erhvervsevnetab skulle kapitaliseres. Det må man ikke, slår dommen fast

Konkret betyder dommen, at nogle mænd kan have yderligere penge til gode for et kapitaliseret erhvervsevnetab. Der er dog en række kriterier, der skal være opfyldt, for at sagen kan rejses på ny.

Følgende kriterier skal være opfyldt for at sagen kan rejses:

  • Erstatningen skal være udbetalt af staten, regionen, kommunen eller folkekirken – altså ikke af et arbejdsskade-forsikringsselskab eller af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring
  • Erhvervsevnetabet skal være kapitaliseret i perioden 22. december 1984 til og med 28. februar 2015
  • For erhvervssygdomme gælder der desuden det særlige, at de skal være anmeldt før 1. januar 1999

Nogle af forbundets medlemmer / tidligere medlemmer kan have penge til gode.

Hvis du mener, at kunne komme i betragtning – kontakt da forbundets arbejdsskadesagsbehandler Mikael Kristensen på 3613 2514.