Lokomotivføreruddannelse og sidemandsoplæring i førerrum

Print Friendly, PDF & Email

Dansk Jernbaneforbund har 8. april 2020 rettet henvendelse til Transportministeriet vedr. DSB´s udmelding om genoptagelse af sidemandsoplæring af ny-ansatte lokomotivførere fra 14 april 2020.

Baggrunden for henvendelsen skyldes, at Transportministeriet 24. marts 2020 udsendte en pressemeddelelse vedr. Køreskoler og undervisning med køreskoleelever.

Af denne fremgår det, at “køreskolerne kan fortsætte med at afholde teoretisk undervisning i køreskolens lokaler.

Herefter tilføjes, at “kørelærerne kan derimod ikke afholde praktisk køreundervisning i skolevogne uden at overtræde sundhedsmyndighedernes fastsætte restriktioner og anbefalinger.

Pressemeddelelsen slutter således:

“Ministeriet er desuden ved at se på, om der er behov for yderligere indskærpelser over for andre uddannelser inden for transportministerens ressort. Det gælder eksempelvis skoler inden for luftfartsområdet, jernbaneområdet og vejtransportområdet.”

Da Dansk Jernbaneforbund ikke er blevet bekendt med en udmelding vedr. uddannelse på jernbaneområdet henvendte forbundet sig til Transportministeriet.

Transportministeriet har meldt ud, at der intet til hinder er for, at der allerede fra 14. april 2020 kan igangsættes sidemandsoplæring. Man vælger altså ikke at følge sundhedsmyndighedernes fortsatte anbefalinger.

Transportminister Benny Engelbrecht udtaler desuden i pressemeddelelsen:

“Jeg er optaget af, at vi både passer på de unge mennesker, der tager kørekort, og de kørelærere, som hver dag underviser eleverne.”

Dansk Jernbaneforbund undrer sig på den baggrund over, at ministeren derimod mener, at sidemandsoplæring i små førerrum ikke har samme fokus.

Det er ganske enkelt på ingen måde muligt at holde den anbefalede afstand i førerrummet.

Det er beklageligvis heller ikke lykkes vores tillidsrepræsentanter at få DSB til at udskyde den praktiske undervisning, selvom de har gjort, hvad der var muligt.

Derimod er der udarbejdet et notat med overskriften ”Ophold i førerrum i forbindelse med undervisning”.

Notatet skal beskrive de forhold, man skal være opmærksom på i forbindelse med uddannelse i førerrum.

Dansk Jernbaneforbund kan kun opfordre til, at notatet følges slavisk. Dog kan det undre, at det i notatet findes nødvendigt at meddele, at ”kravet om afstand på 1-2 m ikke er gældende for arbejdspladser”.

Dette ændrer jo intet på, at sundhedsmyndighedernes anbefaling er 2 meters afstand. Så man vælger altså i DSB at se stort på myndighedernes anbefalinger.

Danske Jernbaneforbund har drøftet situationen med DSB og udmeldingen er derfra, at uddannelsen skal iværksættes; men hvis der er kørelærere eller lokomotivførere under uddannelse, der af forskellige årsager sundhedsmæssigt føler sig utrygge, skal dette drøftes mellem DJ/LPO og DSB (Per Schrøder).