Løn til nyansatte lokomotivførere: Dansk Jernbaneforbund får medhold

Print Friendly, PDF & Email

Der er i dag faldet kendelse i tvisten mellem Dansk Industri og Dansk Jernbaneforbund om løn til nyansatte lokomotivførere.

Dansk Jernbaneforbund får medhold: Nyansatte lokomotivførere har ret til løn efter Jernbaneoverenskomsten.

BAGGRUND: Arriva og DSB begyndte i foråret 2019 at betale nyansatte lokomotivførere mindre i løn end beskrevet i overenskomsten.

Virksomhederne erstattede simpelthen de centralt forhandlede kvalifikations- og produktionstillæg med et selvopfundet tillæg. Dermed blev de nyansattes løn reduceret med mere end 10.000 kr./md.

Derfor anlagde Dansk Jernbaneforbund en såkaldt ”voldgiftssag”.

Selve sagen blev behandlet den 3. juni og i dag faldt afgørelsen:

Dansk Jernbaneforbund får medhold. Alle lokomotivførere har ret til den løn, der er står i Jernbaneoverenskomsten.

I alt 174 nyansatte kollegaer har fået for lidt i løn.

De 174 kollegaer kan nu se frem til at få reguleret deres løn med tilbagevirkende kraft.

Reguleringen gælder både kvalifikations- og produktionstillæg, men også afledte tillæg, pensionsbidrag og øvrige tillæg.

Reguleringen skal udbetales plus procesrente.

Forbundsformand Henrik Horup:

– Jeg glæder mig på vegne af vores 174 kollegaer, der nu får den løn, som de hele tiden har haft krav på.

Jeg glæder mig på vegne af vores kommende kollegaer, som vil få den rigtige løn fra dag ét.

Men jeg glæder mig også over, at det nu bliver slået klart fast, at en overenskomst binder og forpligter alle parter.

Hvis man vil ændre i en overenskomst, så kræver det en forhandling. Det er så vigtigt at slå fast – og alt andet ville også skrige til himlen.