Konflikt udskudt på Lokalbanerne: Jernbaneforbundet får nye pauseregler

Print Friendly, PDF & Email

KL og Dansk Jernbaneforbund blev natten til fredag – efter 17 timers forhandlinger – enige om forbedrede pauseregler for lokomotivførere ved lokalbanerne

Dermed er den truende konflikt på lokalbanerne udskudt. Resultatet skal nu til urafstemning blandt Dansk Jernbaneforbunds 342 medlemmer ved lokalbanerne. Imens er konflikten udskudt. Resultatet af afstemning kendes senest 25. juni, og en konflikt kan dermed tidligst ramme den 30. juni.

Jeg er glad for, at vi endelig fik slået hul igennem muren og det er nu lykkedes at finde en aftale, så vi får bedre arbejdsmiljøforhold for vores medlemmer ved lokalbanerne. Vi er kommet igennem med en god aftale og er enige om, at pauser ikke fremover kan placeres ved lange tures start og slutning. Det har været et kardinalpunkt. Vi har fastslået, at pausers formål skal respekteres. Endelig har vi sikret, at vores tillidsrepræsentanter får mere hånd i hanke med turnusplanlægningen generelt, siger Henrik Horup, formand for Dansk Jernbaneforbund.

Medlemmerne har stået sammen og det har givet resultat – heldigvis uden at ramme passagerne. Nu er det op til medlemmerne at vurdere, om vi er i mål. Jeg anbefaler klart vores medlemmer at stemme ja – ikke mindst fordi det samlede OK18 resultat er rigtig godt. OK18 indeholder balndt andet nogle pæne lønstigninger, en forbedrede pensionsopsparing og altså disse forbedringer på pauseområdet, siger Henrik Horup.

Baggrund:
Mandag stod det klart, at 85,5 % af Dansk Jernbaneforbunds medlemmer ved lokalbanerne havde stemt nej til overenskomsten. Derfor truede en konflikt på Lokaltog A/S og Nordjyske Jernbaner A/S’ togstrækninger ved døgnets begyndelse mandag den 11. juni – med mindre der kunne opnås en aftale inden.

Stridens kerne var pausebestemmelser, hvor Dansk Jernbaneforbund ønsker en normalisering af vilkårene, så f.eks. en hovedpause ikke kan placeres i starten eller slutningen af en tur.

Pressefoto: Lokaltog A/S