Kendelse i faglig voldgift om arbejdstid mm

Print Friendly, PDF & Email

Der blev d. 10. maj afholdt faglig voldgift mellem DI/DSB og FH/DJ om to uenigheder vedr. arbejdstid mm for lokomotivførere under LPO DSB’s aftaleområde:

  • Den ene sag omhandlede tjenesters maksimale længde ved kørsel på fremmed depot
  • Den anden sag omhandlede tjek-ind og tjek-ud tid i uddannelsestjenester.

Kendelsen slår klart fast, at det pålagte arbejde – i denne tvist specifikt pass-rejse – altid indgår i den samlede arbejdstid. Alligevel er dommen nedslående, da den langt fra flugter med forbundets opfattelse af jernbaneoverenskomstens bestemmelser. Opmanden fastslår i sin kendelse:

  • at en pass-rejse til hjemdepot godt nok altid indgår i arbejdstiden, men ikke i tjenestetidsbegrænsningen for den enkelte dag, når lokomotivføreren ikke pålægges arbejdsopgaver under pass-rejsen.
  • at DSB ikke er forpligtet til at medtage tjek-ind tid og check-ud tid i forbindelse med enhver uddannelsestjeneste. Hvis der er tjek-ind / tjek-ud, skal den dog indgå i arbejdstiden.

Dansk Jernbaneforbund tager dommen til efterretning og kan i øvrigt ikke andet, da domme i det fagretslige system ikke kan ankes. Vi vil nu nærlæse dommen og dens præmisser. Vi finder dens mulige konsekvenser bekymrende. Dette er ikke mindst fordi, at dommen skaber tvivl om, hvorvidt visse arbejdsopgaver som medarbejdere under jernbaneoverenskomstens dækningsområde kan pålægges, er overenskomstdækket. Dette er naturligvis en uholdbar situation, som skal afklares.

Det er desuden aftalt med Områdegruppen LPO DSB, at de snarest tager kontakt til DSB. Praksis om omkring kursusindkaldelser skal afklares, når det af indkaldelsen fremgår, at lokomotivføreren skal møde med den digitale rygsæk opdateret, men hvor der ikke er afsat tid til dette.