Jernbaneoverenskomsten: Intet forlig

Print Friendly, PDF & Email

Efter aftale med Forligsinstitutionen kan følgende meddeles:

Dansk Jernbaneforbund har lørdag den 14.03.2020 igen været til forhandling hos Forligsinstitutionen om Jernbaneoverenskomsten.

Forligsmanden kunne konstatere, at parterne ikke kunne indgå et forlig og meddelte, at alle muligheder for forlig var udtømte.

Forligsmanden vil udarbejde et mæglingsforslag og Dansk Jernbaneforbund vil IKKE blive indkaldt til yderligere forhandlinger om Jernbaneoverenskomsten.

Forhandlingerne om Jernbaneoverenskomsten er hermed afsluttet og vi afventer mæglingsforslaget.

Baggrunden for sammenbruddet og indholdet af forhandlingerne er omfattet af tavshedspligten i henhold til Forligsmandsloven.
Dansk Jernbaneforbund kan derfor ikke svare på spørgsmål angående dette.

Dansk Jernbaneforbund vil orientere på et senere tidspunkt, når vi ved mere om den videre proces for afstemning.