Jernbane: 50% flere nærved-påkørsler på 3 år

Print Friendly, PDF & Email

Antallet af indberettede nærved-påkørsler er steget med 50% på bare 3 år. Det skriver Dansk Jernbaneforbunds fagblad, Jernbane Tidende, der udkommer mandag. I 2021 blev der i gennemsnit indberettet mere end 3 episoder hver dag, hvor en person var ved at blive ramt af et tog. Dansk Jernbaneforbund kræver handling.

I 2018 blev der indberettet 921 nærved-påkørsler på skinnerne i Danmark. I 2021 var antallet steget til 1380. Det er en stigning på 50%, og der var dermed langt over 3 nærved-påkørsler om dagen i 2021. Det viser tal fra Trafikstyrelsen, som Jernbane Tidende har analyseret.

De mange nærved-påkørsler udgør både en stor sikkerhedsrisiko for de involverede, og de påvirker lokomotivførernes arbejdsmiljø stærkt negativt. Det fortæller forbundsformand Preben S. Pedersen:
– Udviklingen i nærved-påkørsler er både trist og foruroligende. Hvert år er der kollegaer, der må gå hjem før tid, fordi de er slidt i stykker rent psykisk af påkørsler og nærved-påkørsler. Derfor er det så vigtigt at gå op imod tendensen.

Forbundsformanden efterlyser langt mere handling og peger på tre områder, hvor der skal sættes ind:

–  Der skal skabes større offentlig opmærksomhed på problemerne gennem kampagner o.l. Folk skal forstå, at banen er et farligt sted. De skal vide, at de både gambler med deres eget liv, men også med lokomotivførernes psykiske helbred, når de ikke udviser den rette respekt for banen.

– Samtidig skal banen sikres bedre fysisk. Der skal hele tiden arbejdes med nye tiltag som såkaldte no-go måtter, hegn imellem sporerne og andre fysiske foranstaltninger, der kan begrænse uvedkommendes adgang til sporet.

– Endelig skal vi kigge på straffen for uautoriseret færden i sporet. Hammeren skal falde hårdere. Og hammeren skal falde oftere. Det sker stort set aldrig, at en person får bøde for at rende rundt i sporet i dag. Det skal blive bedre. Det handler grundlæggende om at sende et klart signal: Vi vil ikke finde os i sporløbere, siger forbundsformand Preben S. Pedersen.

Antal nærved-påkørsler 2018-21
2018: 921
2019: 1.083
2020: 1.088
2021: 1.380
Kilde: Sikkerhedsrapport for jernbanen, Trafikstyrelsen 2019, 20, 21 og 22