Industriens overenskomster giver mere til alle

Print Friendly, PDF & Email

PRESSEMEDDELELSE FRA CO INDUSTRI

CO-industri og Dansk Industri blev søndag formiddag enige om et forlig på treårige overenskomster, der giver markante forbedringer til alle i industrien.

230.000 lønmodtagere i industrien kan se frem til markante forbedringer af deres løn- og arbejdsvilkår. Det er resultatet, efter CO-industris formand Claus Jensen og næstformand Mads Andersen søndag formiddag indgik forlig med Dansk Industri efter et døgns uafbrudte og hårde forhandlinger. 

”Vi gik ind til forhandlingerne med det mål, at alle medlemmer i industrien skulle få markante forbedringer af deres løn- og arbejdsvilkår. Det har vi i den grad fået. Vi har sikret mere til alle, uanset om du er i starten af dit arbejdsliv, i midten af det, eller pensionen begynder at nærme sig. Det har været hårde forhandlinger, men jeg er tilfreds med slutresultatet på vores medlemmers vegne,” siger Claus Jensen, formand for CO-industri og Dansk Metal.

Forliget indeholder blandt andet tre pct. mere på fritvalgskontoen, tre ugers ekstra øremærket forældreorlov til den anden forælder med fuld løn og ret til 14 ugers løn under sygdom mod de nuværende ni. Derudover sker der et løft af de tillidsvalgtes rettigheder, den midlertidige ordning om aftalt uddannelse bliver en permanent del af overenskomsten og ikke mindst, tager parterne et fælles ansvar for at sikre den grønne omstilling.

”Uden den store opbakning og støtte fra de gode medlemmer havde vi aldrig landet så godt et resultat. Vi har blandt andet fået et flot løft af fritvalgskontoen, vi har sat en tyk streg under de gode uddannelsesmuligheder i aftalt uddannelse, vi rykker på ligestillingen og får yderligere tre ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder med fuld løn. Ikke mindst har vi sikret, at vores medlemmer får udbetalt løn i 14 uger mod de nuværende ni, hvis de er så uheldige at blive syge. Vi har simpelthen landet en aftale med mere til alle. Det er jeg stolt af,” siger Mads Andersen, næstformand for CO-industri og formand for 3F Industri.

Parterne er således blevet enige om en treårig aftale. Af konkrete forbedringer kan således nævnes:

  • Fritvalgskontoen øges fra fire pct. til syv pct., og udvides også med øget frihed til børnefamilier, der nu både kan bruge kontoen til fravær ved barn til lægen og til at holde barns anden sygedag
  • Forældreorloven tilføjes med tre ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder, således at der i alt er 16 ugers forældreorlov
  • Løn under sygdom forøges fra de nuværende ni uger til 14 uger
  • Forbedringer af arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår herunder forbedrede uddannelsesmuligheder 
  • Pension til lærlinge fra den dag de fylder 18 i stedet for den dag, de fylder 20 år
  • Permanentliggørelse af aftalt uddannelse og øgede muligheder for uddannelse i opsigelsesperioden
  • Grønt ansvar: Vedvarende, systematisk og stærk samarbejde mellem ledelse og ansatte til fremme af den grønne omstilling
  • Forøgelse af mindsteløn med 7,50 kr.
  • Forøgelse af satser på lærlingeløn og overarbejdssatser mv.
  • Præcisering af, at tillidsrepræsentanter har samme rettigheder som før GDPR

Fakta om industriens overenskomster:
Industriens overenskomster består af Industriens Overenskomst for faglærte og ikke-faglærte samt Industriens Funktionæroverenskomst for tekniske og administrative funktionærer. Den dækker over ca. 230.000 lønmodtagere. Lønnen er – bortset fra en fastsat mindsteløn – ikke en del af de centrale overenskomstforhandlinger i industrien, men fastsættes via årlige lokale lønforhandlinger på de enkelte virksomheder.