I Coronaens skygge: Kongres 2020

Print Friendly, PDF & Email

DANSK JERNBANEFORBUNDS 55. kongres

Dansk Jernbaneforbunds kongres nærmer sig med stormskridt. Det bliver dog – som alle andre arrangementer – afholdt i coronaens skygge.

Hvert 4. år holder Dansk Jernbaneforbund kongres. Kongressen er ”øverste myndighed” i Dansk Jernbaneforbund. Det betyder, at kongressens beslutninger står over alle andre beslutninger. Det er derfor det f.eks. er kongressen, der vedtager forbundets vedtægter (forbundets love).

På kongressen deltager små 90 delegerede. De delegerede kan stemme og de har alle ret til at få ordet. De delegerede er hovedbestyrelsen + delegerede valgt af områdegrupperne. Normalt vil der derudover være en masse gæster og tilhørere. Men tilhørere og gæster er i år skåret ned til et absolut minimum på grund af Corona.

Kongressen skal både godkende arbejdet de sidste 4 år (den sidste kongresperiode), sætter målene for de næste 4 år. Derfor aflægger formanden på vegne af hovedbestyrelsen beretning – hvad er der sket de sidste 4 år og hvad venter. Samtidig skal kongressen skal godkende de sidste 4 års regnskaber. Endelig vælger kongressen Dansk Jernbaneforbunds ledelse: Formand, Næstformand og Forbundskasserer