HUSK: Anmeld vold eller trusler inden 72 timer

Print Friendly, PDF & Email

Så skete det desværre igen: En kollega mistede retten til erstatning, fordi et overfald ikke var anmeldt til tiden.

Vores medlem (togfører) blev udsat for vold.

Lokomotivføreren ringer til politiet – politiet kommer – vores medlem tror derfor, at der er sket anmeldelse af vold inden for 72 timer.

Men Nævnet for Voldsofre afviser sagen – fordi den ikke er anmeldt inden for 72 timer.

Nævnet vurderer, at der ikke er foretaget en rettidig anmeldelse. Også selvom lokomotivføreren havde kontakte politiet i situationen og vores medlem personligt henvendte sig til politiet 4 dage senere.

Men der er det for sent.

Man har kun 72 timer = 3 døgn til at anmelde.

Derfor – HUSK: Anmeld vold eller trusler inden 72 timer.

Du skal altid selv anmelde vold eller trusler til politiet inden 72 timer.

RÅDET FRA VORES ADVOKAT ER – FÅ ALTID EN KVITTERING PÅ ANMELDELSE.

Forbundet har desværre flere gange måtte konstateret, at et medlem ikke har fået anmeldt en volds- eller trusselssag til politiet – inden for de i voldsofferloven fastsatte 72 timer.

Det betyder, at man mister retten til godtgørelse for svie og smerte samt erstatning for tab arbejdsfortjeneste og differencekrav fra nævnet for voldsofre.

I en tidligere afsluttet sag havde en kollega heldigvis fået anmeldt sagen til politiet inden for 72 timer.

Vores kollega fik mere end 1.000.000,00 kr. skattefrit ud over den erstatning som skadelidte fik fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for varigt mén og tab af erhvervsevne.

1.000.000,00 kr. kan ikke gøre dig rask – men de giver en mere tryg tilværelse, når man står med et knust arbejdsliv.

DET KAN IKKE SIGES OFTE NOK – VOLD SKAL ANMELDES INDEN FOR 72 TIMER TIL POLITIET. HUSK KVITTERING PÅ ANMELDELSEN.