Henrik Horup fratræder som forbundsformand

Print Friendly, PDF & Email

Henrik Horup har i dag (den 10. marts 2022) meddelt hovedbestyrelsen på et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde, at han af personlige årsager trækker sig som forbundsformand med øjeblikkelig virkning.

En samlet hovedbestyrelse har taget beslutningen til efterretning og vil gerne takke Henrik for indsatsen gennem mange år som tillidsvalgt i Dansk Jernbaneforbund.

Preben S. Pedersen er blevet konstitueret som forbundsformand.

Der indkaldes snarest til ekstraordinær kongres den 27. april 2022, hvor der skal ske valg til såvel forbundsformand- og næstformandsposten.

Indkaldelse til og afvikling af ekstraordinær kongres sker iht forbundsloven.

Hver enkelt områdegruppe udpeger som altid egne delegerede.

Der vil komme yderligere information om den ekstraordinære kongres snarest.