Helbredsattest: Krav til hørelse

Få artiklen læst op
Getting your Trinity Audio player ready...
Print Friendly, PDF & Email

Dansk Jernbaneforbund er fra flere områdegrupper blevet forespurgt om nylige ændringer til hørekravene i forbindelse med fornyelse af helbredsattest for jernbanepersonale. Det nye består i, at der nu er indført et krav om aflevering af et såkaldt audiogram, hvis minimum et af nedenstående punkter gør sig gældende:

  • Du er førstegangsansøger
  • Du anvender høreapparat og har ikke anvendt høreapparat ved seneste helbredsgodkendelse
  • Du er over 50 år. Audiogram fremsendes hvert 5. år

Særligt nederste punkt har skabt undren i tillidsmands- og også medlemskredsen, for hvor kommer dette krav fra? Dansk Jernbaneforbund har siden juni forsøgt at få svar fra Trafikstyrelsen på dette og efter flere rykkere modtog vi endelig svar i starten af november.

Man kan undre sig over at det skulle tage så lang tid at få et svar, hvor essensen er, at der er sket en praksisændring. Kravet om audiogram har, jf. Trafikstyrelsens svar, altid stået i diverse bekendtgørelser og krav, nu har man bare ændret praksis? Grænsen på de 50 år, som dog ikke findes i bekendtgørelser og krav, bunder i et lægefagligt skøn, da hørelsen som udgangspunkt forværres med alderen.

Dansk Jernbaneforbund har ingen holdning til indførelse af kravet, da vi ikke har de lægefaglige kompetencer til at vurdere dette. Dog undrer indførelsen af kravet os, da der os bekendt ikke har været større hændelser eller ulykker hvor nedsat eller manglende hørelse har været en faktor. Ligeledes er enhver helbredsgodkendt jernbanearbejder underlagt krav om selv at melde ind, hvis helbredet ændres mellem helbredsundersøgelserne, herunder naturligvis også hvis hørelsen ændrer sig.

Dansk Jernbaneforbund vil fortsat forfølge denne sag og de problemstillinger de ændrede krav medfører.