Nyt fra socialrådgiveren:
Har du talt med din socialrådgiver i dag?

Print Friendly, PDF & Email

”Kan vi komme ind og snakke med dig?” – ja, selvfølgelig kan I det. Det sker tit at jeg bliver kontaktet af en af vores mange tillidsmænd og – kvinder – rundt om i landet, som sidder sammen med en kollega, der ikke lige kan overskue sin situation.

Af Socialrådgiver Lone

Kaffen brygger på Søndermarksvej mens Erik og Frank går turen fra Valby station og hen til Forbundshuset. Mange af disse samtaler handler om sygdom og frygten for at blive fyret.

”Jeg er bange for, at jeg bliver fyret, hvis jeg sygemelder mig” siger Frank og fortæller, at han har svært ved at passe sit arbejde som togfører. Han føler sig presset både psykisk og fysisk og spiser smertestillende piller, hver gang han skal på arbejde.

Det er især de lange ture, hvor han står meget op og går frem og tilbage i toget, der slider, og han har mange smerter i hofter og ryg.

Frank fortæller, hvordan han har brugt sine UA fridage og feriefridage til at bryde ugen op, så han ikke har for mange vagter i træk, men han har ikke flere afspadseringstimer på kontoen, han har ikke mere ferie tilbage og han ved ikke, hvordan kan skal klare sig fremover.

Det er en reel frygt, men for det meste skal der heldigvis noget til, før arbejdsgiveren beslutter sig til at afskedige en medarbejder.

Der findes også forskellige muligheder, der i samarbejde med Franks kommune kan komme i spil.

Sygdom, arbejde og det at passe på sig selv kan være et svært dilemma

De fleste vil gerne selv vælge, hvornår de skal stoppe med at arbejdet, men nogen gange er det omstændighederne og hændelser, der ligger uden for ens egen indflydelse, der træffer valget.

Når man ufrivilligt står til at miste sit arbejde, har det næsten altid en økonomisk konsekvens og kan betyde, at man er nødt til at foretage nogle omprioriteringer i sit liv. Men det har også en social konsekvens, fordi vores arbejde ofte er så stor en del af vores liv og vores identitet.

Samtalen med Frank kommer derfor til både at handle om mulighederne for at fastholde sit arbejde men også om, hvilke muligheder der er, hvis han bliver afskediget og ikke mindst, hvad det kan betyde for ham og hans familie økonomisk.

På arbejdspladsen

På arbejdspladsen er det muligt at få en § 56 aftale med kommunen, således at arbejdsgiveren får sygedagpengerefusion for 1. sygedag. Det kan betyde, at det for den enkelte er nemmere at sygemelde sig, når man er syg. Det er også muligt at holde et møde med en fastholdelseskonsulent fra kommunen, og endelig er der nogen, der selv vælger at gå lidt ned i tid. Og afhængig af din alder, kan du måske komme i betragtning til en seniorordning.

Frank spørger, hvad der sker, hvis han bliver afskediget. Da han er tjenestemand gennemgår vi reglerne omkring svagelighedspension og hvad det betyder for ham.

Arbejdsskade

”Kan det være en arbejdsskade” spørger Frank – og ja måske. Mikael Kristensen, forbundets arbejdsskadesagsbehandler er heldigvis på sit kontor og deltager herefter i samtalen. Han vejleder Frank om, at han skal tale med sin læge om en henvisning til arbejdsmedicinsk klinik. Hvis de på arbejdsmedicinsk klinik mener, at hans smerter kan kategoriseres som en arbejdsskade, så sender de han sag ind til Arbejdsmarkedets erhvervssikring (nyt navn for arbejdsskadestyrelsen). Når det sker, skal Frank kontakte Mikael igen, hvis han vil have hjælp til sin sag.

Hvad kan jeg, jeg har været togfører hele mit arbejdsliv?

At skifte spor er nemmere sagt end gjort. Nogle gange handler det om at få øje på mulighederne, for de er der. Og hvad er det så lige en togfører kan ud over at tjekke billetter og fløjte afgang? Frank og jeg får i fællesskab listet en række færdigheder og kompetencer op som fx at være tålmodig, at have overblik, at kunne løse konflikter, at være omstillingsparat, at være ansvarsfuld og at være menneskekender. Alt sammen resurser, som kan omsættes til andre arbejdsfunktioner, som måske ikke slider så meget på kroppen.

Kommune eller a-kasse

For at modtage arbejdsløshedsdagpenge skal man være medlem af en A-kasse og man skal være rask og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis Frank ikke er rask, er det i stedet kommunen, der skal hjælpe ham tilbage på arbejdsmarkedet.

Hvad fremtiden vil bringe for Frank er lige nu uvis, men han takker for samtalen og fortæller, at han føler sig bedre klædt på. Nu vil han gå hjem og tale med sin hustru og sin læge.

Bliver han på sit arbejde som togfører? Bliver han afskediget med en pension? Kan han få arbejdsløshedsdagpenge eller skal han have hjælp fra kommunen? Det er alt sammen uvist, men vi aftaler, at Frank altid kan ringe og få hjælp og sparring fra forbundet.