Gruppelivsdækning under en eventuel strejke eller lockout

Print Friendly, PDF & Email

Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) har efter drøftelser med Forenede Gruppeliv og de 3 offentlige arbejdsgivere i Staten, Regioner og KL aftalt, at der i tilfælde af en eventuel konflikt i forbindelse med OK18-forhandlingerne fortsat vil være dækning for ansatte der er omfattet af ordningerne under konflikten i op til 3 måneder.

Aftalen gælder ansatte der er omfattet af ordninger den dag konflikten måtte træde i kraft.