Godt nyt: Nu kompenseres manglende feriespotlers hos Metro

Print Friendly, PDF & Email

Der er gode nyheder til kollegaerne på Metro. Dansk Jernbaneforbund har sikret, at der for fremtiden også bliver udbetalt tillæg for weekend- og helligdagsarbejde, når man holder ferie – de såkaldte feriespotlers. Samtidigt har Dansk Jernbaneforbund indgået en aftale med Metro Service A/S, der betyder, at kollegaerne får erstatning for de sidste 44 måneders manglende tillæg under ferie.

Det er tredje gang indenfor en årrække, at det er lykkes Dansk Jernbaneforbund at hente de rette tillæg hjem til kollegaerne på metroen. Denne gang er det lykkedes gennem forhandlinger, så begge parter undgår en langvarig fagretslig sag.

Dansk Jernbaneforbund og Metro Service er nu enige om, at det er en fejl, at der ikke bliver udbetalt weekend- og helligdagstillæg til kollegaerne, når de holder ferie. Den fejl bliver der nu rettet op på. Samtidig har vi aftalt en kompensation for den manglede udbetaling for de foregående 44 måneder. Der udbetales 175 kr. pr. måned i kompensation. Har man været ansat siden den 1. januar 2019 udbetales der derfor 7.700 kr. alt i alt.

Kompensationen udbetales inden udgangen af oktober 2022.

Kompensationen udbetales både til nuværende og tidligere kollegaer. Dansk Jernbaneforbund vil kontakte de af vores medlemmer, der ikke længere er ansat ved Metro Service, men som har ret til kompensation.

Det er som skrevet tredje gang, at kollegaerne på Metro får direkte valuta for fagforeningskontingentet: Dansk Jernbaneforbund vandt tilbage i december 2019 en større faglig sag vedrørende udbetaling af tillæg og også tidligere har DJ haft held til at påpege fejl i udbetalingerne under ferie og sikret kollegaerne den rette løn og en kompensation.

Det er Dansk Jernbaneforbund, der har overenskomst med Metro Service A/S og derfor kun Dansk Jernbaneforbund, der kan føre fagretslige sager. Så også derfor er et medlemskab af Dansk Jernbaneforbund en rigtig fornuftig investering.