Forhandlings-fællesskabet: OK-18 forlig endelig godkendt

Print Friendly, PDF & Email

Pressemeddelelse fra Forhandlingsfællesskabet

OK-18 forlig endelig godkendt Forhandlingsfællesskabets bestyrelse har d.d. godkendt forligene på såvel det kommunale som regionale område. Formanden for Forhandlingsfællesskabet og forhandlingsleder på det kommunale område, Anders Bondo Christensen udtaler i den forbindelse:

”Jeg er tilfreds med, at vi nu kan meddele KL og RLTN, at forligene er endelig godkendt, og at det sker med stor opbakning og stemmedeltagelse. Resultatet viser dog også, at der i enkelte organisationer, herunder i LC er en betydelig del, som har stemt nej.

Den positive opbakning skal ses i sammenhæng med, at vi ved OK-18 opnåede forbedring af reallønnen, herunder afskaffelse af privatlønsværnet og en løsning vedrørende spisepausen. Den 3. hovedknast om en løsning for lærerne udestår, men med aftalen forpligter parterne sig på at forhandle i løbet af perioden.

Grete Christensen, forhandlingsleder på det regionale område, fortsætter.

”Vores gode resultat opnåede vi gennem et særdeles stærkt sammenhold på lønmodtagersiden. Det forpligter naturligvis også i forhold til arbejdet med at udmønte OK-18, og vi vil i Forhandlingsfællesskabet nøje følge arbejdet hermed i kommuner og regioner, herunder også det kommissionsarbejde der nu igangsættes på lærerområdet”.

Det følger af Forhandlingsfællesskabets vedtægter, at bestyrelsen tager endelig stilling til, hvorvidt resultatet af forhandlingerne om fornyelse af aftaler og overenskomster er godkendt. Stillingtagen sker på baggrund af organisationernes afstemningsresultater. Organisationernes stillingtagen til forligene fremgår af vedlagte oversigter. Organisationer, der ikke kan tiltræde Forhandlingsfællesskabets forlig, er hermed ikke forpligtet heraf.

”Vi står med den udfordring, at Dansk Jernbaneforbund har sagt nej, og fra Forhandlingsfællesskabets bestyrelse skal der derfor opfordres stærkt til, at parterne hurtigst muligt sætter sig sammen for at finde en forhandlingsmæssig løsning, slutter Anders Bondo Christensen”.

Link til pressemeddelelse:

http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/udsendelser/2018/06-juni/pressem…