Fair Forhold på Letbanen – nu starter vi forhandlinger

Print Friendly, PDF & Email

Dansk Jernbaneforbund har tidligere udsendt flere medlemsinformationer om forholdene på Letbanen.

Medlemsinformationerne kom i forlængelse af medlemsmøder, der pegede på en række kritisable forhold. Nu starter der drøftelser og forhandlinger om Letbanen op.

Dansk Jernbaneforbund gennemførte i uge 33 medlemsmøder med kollegaerne på Letbanen. Medlemsmøderne rejste en stribe problemstillinger, som siden er blevet rejst overfor ledelsen hos Keolis.

Dansk Jernbaneforbund har siden afholdt møde hos Keolis, Århus Letbane om kritikpunkterne + de forhold, der ikke blev forhandlet ved OK20. På mødet deltog Keolis, Dansk Industri og Dansk Jernbaneforbund.

På mødet fremlagde DJ en række kritikpunkter og opfordrede til at igangsætte drøftelser / forhandlinger om Letbanen.

Dansk Industri og Keolis indvilgede i at igangsætte et forløb omkring de forhold, som vi har peget på.

Dansk Jernbaneforbund hilser med tilfredshed, at Dansk Industri/Keolis konstruktivt lytter til kritikken og at mødet udmøntede sig i, at der nu igangsættes et forløb, hvor vi sammen kan drøfte de konkrete forhold og overenskomsten på Letbanen.

Vi gør opmærksom på, at vi under drøftelserne og forhandlingerne ikke har mulighed for at orientere ud, da det vil umuliggøre en reel forhandling.

Vi lukker derfor ned for kommunikationen, frem til vi er i mål.

Manglende kommunikation betyder altså ikke, at arbejdet er gået i stå – det betyder tværtimod, at vi arbejder på at finde de gode løsninger.

Sammen sikrer vi fair forhold på Letbanen