FH: Arbejdsgivere kan ikke længere kræve coronapas eller test

Print Friendly, PDF & Email

Corona er fra den 1. februar 2022 ikke længere en samfundskritisk sygdom. Det betyder, at den lovmæssige adgang til at kræve coronapas på arbejdspladser er ophørt – også fra den 1. februar 2022. Adgangen til at kræve test er også blevet ophævet med virkning fra 1. februar 2022. Den løb oprindeligt til 5. februar, men er altså blevet ophævet før tid.

Det er imidlertid konstateret, at Dansk Industri er gået massivt ud i pressen med et budskab om, at det fortsat vil være muligt at bede medarbejderne fremvise et coronapas, men at det blot nu skal ske med hjemmel i ledelsesretten. Det indebærer, at et pålæg skal være sagligt, driftsmæssigt begrundet og proportionalt. DI oplyser dog samtidigt, at det ikke vil være muligt at anvende ansættelsesretlige sanktioner overfor medarbejderne i den forbindelse.

FH er ikke enig i, at en arbejdsgiver kan kræve at se coronapas med baggrund i ledelsesretten. Informationerne i coronapasset vurderes at være helbredsoplysninger, og det vil derfor være i strid med helbredsoplysningsloven, hvis en arbejdsgiver kræver at få vist et coronapas.

I helbredsoplysningslovens § 5 er der en hjemmel til at indgå aftaler om indhentelse af helbredsoplysninger i helt særlige situationer. Sådanne aftaler skal indgås direkte med en lønmodtagerorganisation. Det er den vej, det anbefales, at man går i de situationer, hvor det skulle være relevant at fastholde krav om coronapas. Dansk Jernbaneforbund har ikke indgået en sådan aftale med nogle virksomheder.

Derudover betragter FH kontrol af coronapas som en kontrolforanstaltning, deri henhold til DA og FH’s aftale om kontrolforanstaltninger skal varsles med 6 ugers varsel medmindre formålet med kontrollen herved mistes.

Vi udsender jer denne information for at gøre opmærksom på denne problematik, som kan blive aktuel for mange medlemmer i de kommende dage. Da FH principielt er uenige med DI, er det opfordringen fra FH, at de konkrete sager, der måtte dukke op, skal rejses. Derfor skal du som medlem henvende dig til din tillidsrepræsentant, såfremt du bliver bedt om at fremvise coronapas.