DSB i DI – Forhandlinger er sat på stand-by

Print Friendly, PDF & Email

Forhandlingerne med DSB om overgang til overenskomst i Dansk Industri er sat på stand-by. Dette sker som følge af de seneste to overenskomstbrud, som DSB har foretaget under forhandlingerne:
• Indførelse af lokomotivførerelevløn
• Overgang til personlige kontrakter fremfor overenskomstdækning for udvalgte medarbejdergrupper.
Forbundsformand Henrik Horup udtaler: ”Det er dybt beklageligt. Vi havde til det sidste håbet, at DSB ville anerkende, at de ikke frit kunne fortolke på jernbaneoverenskomsten eller indføre aftaler uden Dansk Jernbaneforbund som aftalepart. Samtidig med at der har pågået forhandlinger har DSB således gentagende gange og på forskellige områder begået overenskomstbrud og egenfortolket på overenskomsten. Det forhandlingsmiljø kan ingen leve med. Slet ikke vores medlemmer”.
Under normale forhandlingsprocesser, fx også overenskomstforhandlinger, hersker der normalt ”borgfred”. Det vil sige, at ingen af parterne tyr til ”frie fortolkninger” eller regelbrud indtil man er nået til enighed. Når Dansk Jernbaneforbund har påpeget dette og krævet, at DSB stoppede fortolkninger og ikke-forhandlede aftaler, så har svaret fra forhandlingschef Poul Gemzøe-Enemark været: ”I kan føre jeres sager i det fagretslige system”. Det har nu nået et omfang med 7 konkrete brud, som er indbragt for DSB.
Antallet af sager og alvoren i sagerne har nu nået et niveau, hvor det ikke længere er formålstjenstligt at deltage i forhandlinger, før der er kommet en afklaring.
”Det er jo mit store ønske, at DSB vil indgå aftaler på det indførte og stoppe deres ulovlige fremfærd, så vi kan få forhandlet færdigt. Denne situation har nået et niveau, der sætter den enkelte medarbejder under et enormt pres som følge af manglende klarhed om arbejdsforhold”, konstaterer Henrik Horup og fortsætter: ”Til gengæld kan vi glæde os over, at Dansk Industri deler vores bekymring og der derfor er ved at blive planlagt møder i regi af DI (som overenskomstpart, red.), så vi kan finde en løsning endog meget hurtigt. Aktuelt ser det dog ikke ud som om, at vi kan mødes før tidligst i uge 12. Det bliver derfor også denne uge, der sandsynligvis er det nye pejlemærke for forhandlinger”.
Såfremt der ikke er indgået en aftale med DSB omkring forlængelse af løn, arbejdsforhold, tillidsrepræsentanter den 1. april 2019, vil det det statslige aftalegrundlag være  gældende for tjenestemænd, og jernbaneoverenskomsten, der er gældende for de overenskomstansatte. Begge dele uden lokalaftaler.
Når det drejer sig om forhandlinger samt aftaler for fx arbejdstidsregler, ferie, mv., vil de enkelte områdegrupper komme med en status.
For stationspersonale ansat i DSB SOV afventer datoer for videre forhandling omkring overgang til industriens overenskomst.
Så konklusionen på denne medlemsinformation er, at forhandlingerne er på stand-by og vi forventer en afklaring omkring det videre forløb i uge 12.
”Jeg er rigtigt træt af det. Jeg havde håbet, at vi kunne nå i mål. Jeg ser gerne, at DSB hurtigt anerkender brudsagerne og annullerer deres fortolkninger, så vi kan komme tilbage til forhandlingsbordet”, afslutter Henrik Horup.