DSB gør det igen.

Print Friendly, PDF & Email

DSB gør det igen! Forholder sig ikke til fakta.
DSB har endnu engang i en ”fredags-mail” orienteret vores medlemmer om, hvad de kalder forhandlinger i Dansk Industri og læser man mailen, får man det indtryk, at parterne er skiltes som gode venner og mødes igen efter sommerferien. Intet kan være mere usandt.
Slutteligt meddeler man, at ingen nuværende går 4.000 kr. ned i løn.
Dansk Jernbaneforbund vil fastslå, at der ingen forhandlinger pågår, men alene drøftelser. Til gengæld blev disse drøftelser – uagtet DSB’s udmelding – brat afbrudt, da DSB valgte at provokere forbundet med groteske forringelser.
DSB melder ofte ud til vores medlemmer; men de fortæller jo ikke hele historien og forsøger at få en anden historie frem. De undgår behændigt al fokus på deres handlemåde og deres krav til overgangen til DI.
Da DSB fortsætter med at orientere vores medlemmer og undgår sandheden, har Dansk Jernbaneforbund valgt at opliste DSB’s ønsker og krav. Listen er nok lidt lang; men vi kan garantere, at den ikke er udtømmende.
”Jernbaneoverenskomsten” generelt:
– DSB meddeler, at alle overenskomstansatte overgår til ”Jernbaneoverenskomsten”.
– Flemming Jensen går i offentligheden og meddeler, at DSB ikke bruger ufine metoder til at få billigere overenskomster. Siden har han gennem sine udsendte forhandlere ikke forsøgt andet gennem ufine metoder. Selv holder direktøren sig helt væk fra forhandlingerne, men gemmer sig bag sine underdirektører.
– På første møde i Dansk Industri meddeler DSB, at ”Jernbaneoverenskomsten” er for dyr for DSB og truer Dansk Jernbaneforbund med at sende bl.a. alle stationsbetjente over på en 3F-overenskomst.
– Den trussel måtte de trække tilbage, da den var på kant med kollektiv arbejdsret, hvilket man måske burde have haft undersøgt inden truslerne.
– På et senere møde meddeler DSB, at alle ledere under DJ skal ud af overenskomsten – herunder tog- og lokomotiv-instruktører. Dette afvises helt af Dansk Jernbaneforbund.
– Det står helt klart, at DSB ikke vil anerkende Jernbaneoverenskomsten; men ønsker at få aftaler der giver DSB en klar konkurrencefordel i forhold til de virksomheder, der loyalt overholder overenskomsten.
– Desværre har Dansk Industri bakket DSB op gennem hele forløbet og dermed også forsøgt at omgås vores overenskomst. Et forhold der desværre er et faktum; men som Dansk Industri benægter.
Det er dog grotesk, at Dansk Industri ønsker at forandre overenskomsten midt i en overenskomstperiode. Dansk Industri burde vel om nogen anerkende sin egen overenskomst.
Løn:
– Flemming Jensen udmelder flot, at ingen nuværende medarbejdere vil gå ned i løn ved overgang til Jernbaneoverenskomsten. I sin enkle udmelding kan man tilnærmelsesvist mene, at han taler sandt.
– Det er dog ikke så enkelt og dækker over en skummel plan om, at togpersonalet ikke længere skal følge Jernbaneoverenskomstens lønniveauer; men fremover sidestilles med eks. Metrostewarder og dermed også lønbladet for Metrostewarder. Altså vil man ikke anerkende at togførere og togbetjente er en del af Jernbaneoverenskomsten og ønsker togpersonalet skrevet ud.
– De togførere, der ved en overgang til Jernbaneoverenskomsten ville få en lønfremgang, ønsker DSB at aftale sig ud af. Den stigning skal de ikke have. Altså igen ønsker man ikke Jernbaneoverenskomsten.
– Og i øvrigt med en klar trussel igen. Vil Dansk Jernbaneforbund ikke indgå sådanne forringelser, vil man fyre togførere. En helt igennem ussel måde at arbejde på; men desværre helt normal for DSB.
– Stationsbetjente i DSB SOV skulle som minimum på samme lønniveau som kollegerne i DSB Vedligehold, hvilket var et klart udgangspunkt. Den aftale forsøger DSB også at løbe fra. Skal de have en lønfremgang, må de betale på anden vis. Dette har Dansk Jernbaneforbund ligeledes afvist.
– Dansk Jernbaneforbund er blevet præsenteret for en aftale for lokomotivførerne, der betyder, at ingen går ned i løn ved en overgang. Umiddelbart en tilforladelig aftale som betyder at en lokomotivfører der vil opnå en lønfremgang, vil få denne fremgang modsat togpersonalet. En lønnedgang ved overgang vil betyde tildeling af et udligningstillæg op til den nuværende løn. Dette vil dog betyde at dette udligningstillæg vil æde kommende lønstigninger indtil det er helt udlignet.
– Lokomotivførerne vil altså bevare en lønfremgang; men det ønsker DSB ikke for togførerne. Man anerkender simpelthen ikke togpersonalets værdi.
– Endelig skal vi gøre opmærksom på, at DSB har opsagt ALLE aftaler og har endnu ikke villet drøfte disse. Ej heller aftaler, der indeholder løndele.
Arbejdstid:
– DSB har fremsat deres krav til arbejdstidsregler indeholdende en fremtidig proces, der betyder at ALLE arbejder i rammeture. Altså vil man blot få et mødetidspunkt (en ramme), der f.eks. være en mandag fra 8-20, en tirsdag fra 13 – 01. Først 8 dage før vil man få besked om hvilken tjeneste man skal udføre. Dansk Jernbaneforbund er af den opfattelse at dette vil besværliggøre vore medlemmers familie- og socialliv endnu mere end det allerede er. Dansk Jernbaneforbund afviste kraftigt dette vanvittige forslag. Vi skriver 2018 og det kan ikke være rigtigt, at en virksomhed ikke ønsker at fortælle sine medarbejdere, hvornår man skal arbejde. DSB ønsker klart at fjerne alt social ansvarlighed og betragter sine medarbejdere som alt andet end levende mennesker med et (familie)liv ved siden af DSB.
– Dansk Jernbaneforbund afleverede derfor vores bud på en arbejdstidsaftale, som alene bygger på allerede kendte forhold samt Jernbaneoverenskomsten og som i øvrigt anvendes i bl.a. ARRIVA.
– DSB’s modsvar var blot endnu et krav, der var endnu ringere end det første og meddelte, at DSB og ARRIVA ikke var sammenlignelige virksomheder. Det er Dansk Jernbaneforbund helt uforstående overfor og har spurgt, hvem DSB så sammenlignede sig med; men det ønskede DSB ikke at oplyse. Men vi kan da kun gisne om dette.
– DSB’s forslag til en arbejdstidsaftale vil også blive et angreb på begrebet friweekend. Det er åbenlyst at DSB ingen interesse har i, at medarbejderne har fri hver anden weekend. Her venter nok et større slagsmål.
Tillidsrepræsentanter:
– DSB har meddelt, at man ønsker at nedbringe antallet af tillidsrepræsentanter med 75%. Et farvel til årtiers gode tillidsmandsstruktur med lokale tillidsfolk i et frugtbart samarbejde med den lokale ledelse.
– DSB har meddelt, at man ikke har brug for tillidsrepræsentanter lokalt, da man har vurderet, at medarbejderne ikke længere skal have bisidder med til eksempelvis sygesamtaler.
– Mage til mangel på respekt har vi aldrig set før i Dansk Jernbaneforbunds historie.
– Men den tilgang til tillidsrepræsentanter og medarbejdere skal de ikke få held til.
Tjenestemænd:
– Dansk Jernbaneforbund har siden årsskiftet forsøgt at få DSB i tale omkring vilkårene for tjenestemænd; men DSB ønsker ikke at drøfte disse. Ikke engang NY LØN ønsker man at drøfte.
– ALLE aftaler for tjenestemænd er opsagt og Dansk Jernbaneforbund har fået bekræftet, hvad DSB’s tanker er. Alt hvad der aftales i regi af Dansk Industri skal der laves aftale på også gælder for tjenestemænd, hvilket efter DSB’s opfattelse er helt lovformeligt uagtet om Dansk Jernbaneforbund ønsker dette eller ej.
Vi får se……
Hvad skal der ske nu?
– 30/31-august 2018 behandles retssagen. (Fakta om retssagen kan læses i kommende nummer af Jernbane Tidende)
– DSB har ønsket at afholde en lang række møder forud for retssagen; men der er kun berammet et møde 24 august.
Kære medlemmer.
Denne sag er langvarig, hård og særdeles ufin. Dansk Jernbaneforbund har aldrig tidligere mødt en virksomhed med så lavt et menneskesyn og så lidt respekt for egne medarbejdere. DSB ønsker et opgør med Dansk Jernbaneforbund og dermed med Jer. DSB ønsker, at I skal være utrygge og de gør hvad de kan. Det er en ledelses-filosofi.
På et tidspunkt formoder vi, at der skal deciderede forhandlinger i gang. Det afgør retssagen. Vi tillader os at tro, at DSB på et tidspunkt vil anerkende den overenskomst de har meldt sig over på og indgå i seriøse og realistiske forhandlinger.
Vi holder fanen højt og arbejder ufortrødent videre for at sikre Jer så gode vilkår som overhovedet muligt; men det bliver hverken pænt eller nemt.
VI ER SAMMEN OM FREMTIDEN – JERES FREMTID