DSB drager trafiksikkerhed og signaler ind i konflikten omkring overgang til Dansk Industri

Print Friendly, PDF & Email

”Jeg er fortørnet. I sidste ende er det jo passagersikkerhed og udviklingen af jernbanens infrastruktur, som DSB med en administrativ handling tilsidesætter” lyder det fra Dansk Jernbaneforbunds næstformand Preben Steenholdt Pedersen, som fortsætter: ”Nu er det ikke længere kun DSBs personale, der ikke ved, om de er købt eller solgt. Nu er det alle togpassagerer, der bliver taget som gidsel”.
Signalkommissionen er det forum, der løbende godkender signaler, overgange (passagerer), overkørsler (bilister) m.fl. – eller som opdraget lyder: ”Sikringsanlæggende og deres betjening” (SODB). I Signalkommissionen sidder repræsentanter fra operatører, infrastrukturudviklere, mv, som sammen arbejder for, at det er trygt og sikkert at køre på banen. Det vil DSB ikke længere bidrage til.
Traditionelt og faktuelt giver alle, til Signalkommissionen tilknyttede virksomheder, deres medarbejdere tjenestefri til at deltage i arbejdet. Med tjenestefrihed defineres alene arbejdstid til at deltage i de enkelte møder og signalkommissioner.
”DSB har ikke en voksen i ledelsen med togfaglig baggrund. Det betyder også, at de ikke anerkender værdien af fx Signalkommissionen. Det er jo ikke vores tillidsfolk, der sidder i Signalkommissionen. Det er medarbejdere, der er udpegede på baggrund af deres faglighed”, harcelerer Preben S. Pedersen og afslutter: ”Det er meget muligt, at DSB ikke vil tage ansvar for medarbejderne. Men de får trods alt mange milliarder om året af staten for at sikre, at folk kan køre trygt, rettidigt og godt i tog. Så er det foruroligende, at de tilsidesætter alt det, fordi de ikke forstår den konflikt, de selv har startet”.
Du kan læse nærmere om SODB her:
https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/SODB-anlaegsbestemmelser