Domme i tjenestemandssager

Print Friendly, PDF & Email

Tjenestemandsretten har afsagt dom i arbejdsnedlæggelserne den 5. og 21. november 2018.

Arbejdsnedlæggelserne den 5. november 2018

Arbejdsnedlæggelserne den 5. november 2018 fandt sted om morgenen og om eftermiddagen. Arbejdsnedlæggelserne involverede lokomotivførere i S-togstrafikken plus to lokomotivførere i fjern- og regionaltogstrafikken.

De to lokomotivførere i fjern- og regionaltogstrafikken havde erkendt, at de havde deltaget i arbejdsnedlæggelsen om eftermiddagen den 5. november 2018. De er ikendt en bøde.

62 tjenestemandsansat lokomotivførere i S-togstrafikken var indberettet som deltagere i arbejdsnedlæggelserne den 5. november 2018. Ingen af lokomotivførerne kunne erkende, at de havde deltaget i arbejdsnedlæggelserne. Lokomotivførernes indsigelser, som blev sendt til forbundet, indgik sagen.

I forbindelse med udveksling af processkrifter frafaldt DSB sagerne over for 18 lokomotivførere. De resterende 44 sager blev forhandlet i tjenestemandsretten den 18. november 2020.

29 lokomotivførere blev frikendt og 15 lokomotivførere blev dømt og ikendt en bøde.

Tjenestemandsretten fandt ikke, at DSB havde løftet bevisbyrden for at de frikendte tjenestemænd havde deltaget i arbejdsnedlæggelserne.

De frikendte tjenestemænd har typisk fremført tog eller forsøgt at fremføre tog eller der har været uenighed om, hvorvidt tjenestemændene har befundet sig på opholdsstuen, hvor det faglige møde fandt sted.

Tjenestemandsretten lægger også vægt, at DSB på det det tidspunkt, hvor arbejdsnedlæggelserne fandt sted, ikke havde fastsat retningslinjer for, hvorledes en lokomotivfører skulle forholde sig i tilfælde af faglig aktion.

– Jeg er naturligvis tilfreds med, at så mange af vores medlemmer er blevet frikendt, men havde naturligvis gerne set, at alle blev frikendt, siger forbundsformand Henrik Horup. – Men jeg respekterer naturligvis også tjenestemandsrettens dom, siger Henrik Horup.

Arbejdsnedlæggelsen den 21. november 2018

Samme dag blev arbejdsnedlæggelse den 21. november 2018 blandt togførerne behandlet i tjenestemandsretten. Den sag handlede om to tjenestemandsansat togførere, der havde erkendt, at de havde deltaget i arbejdsnedlæggelsen. Togførerne blev idømt bøde.

Besked til tjenestemændene

Forbundet (eller områdegruppen) vil snarest give besked til de involverede medlemmer i de to retssager.

Tjenestemandsrettens dom af 3. december 2020