DJ Pensionistsektionen med i Faglige Seniorer

Print Friendly, PDF & Email

DJ Pensionistsektionen er fra juli måned indmeldt i Faglige Seniorer. I vil alle modtage et velkomstbrev med oplysning om, hvad i kan bruge medlemskabet til. I kan også gå ind på deres hjemmeside www.fagligsenior.dk og se, hvad de kan tilbyde. Der er ca. 250.000 medlemmer af organisationen, og de er alle forankret i fagbevægelsen under FH (det tidligere LO).

Faglige Seniorer arbejder på at forbedre forholdene for pensionister. Et af de store mål er at få ændret modregninger i pensionen, og at forbedre de sociale forhold for pensionisterne.

Der skal også lige gøres opmærksom på, at kontingentet ikke stiger som følge af indmeldelsen.

Ingelise Klavsen, konstitueret formand