De ansatte ved lokalbanerne har stemt NEJ til OK18

Print Friendly, PDF & Email

De ansatte ved lokalbanerne har stemt nej til overenskomstresultatet. Det betyder, at der kan bryde konflikt ud fra midnat den 11. juni – med mindre der opnås en aftale inden da

Konflikten handler om arbejdstidsregler. KL og Dansk Jernbaneforbund har allerede aftalt forhandling torsdag den 7. juni 2017.

Vi møder i KL torsdag med en klar forventning om at finde en aftale. Men det kræver, at vi kan finde hinanden. Ellers er konflikten jo desværre en realitet fra midnat den 11. juni, siger forbundsformand Henrik Horup.

Dansk Jernbaneforbunds stemmeprocent er steget med ca. 34 % set i forhold til OK15.

Jeg glæder mig over den markante stigning i interessen for at stemme. Det er sundt og godt for demokratiet. Nej’et er entydigt, men vi ønsker ikke konflikt og derfor ser vi frem til de kommende forhandlinger, siger forbundsformand Henrik Horup.

FAKTA
De afgivne stemmer fordeler sig som følger:

JA-stemmer: 33
NEJ-stemmer: 230
BLANKE stemmer: 6
Der er afgivet 269 stemmer af 342 mulige.
Stemmeprocenten blev på 79 %
Af de afgivne stemmer har 85,5 % stemt NEJ
Dansk Jernbaneforbunds stemmeprocent er steget med 34 % set i forhold til OK15.

Lokalbanerne hører overenskomstmæssigt til det kommunale område i Forhandlingsfællesskabet.

Der stemmes indenfor hver overenskomst. Der for betyder NEJet, at en konflikt kan træde i kraft i Nordjyske Jernbaner A/S og Lokaltog A/S, men tidligst fra 11. juni 2018 ved døgnets begyndelse.