Dansk Jernbaneforbund støtter Ekspeditionsarbejdernes klub / 3F Kastrup

Print Friendly, PDF & Email

Dansk Jernbaneforbund støtter Ekspeditionsarbejdernes klub / 3F Kastrup i en tid, hvor grundlæggende faglige rettigheder er under stærkt pres i luftfarten.

Den danske model betyder forhandlinger og aftaler parterne imellem – til glæde og gavn for alle parter. Derfor er Dansk Jernbaneforbund stærkt kritiske over, at man fra ledelsens side har valgt at opsige samtlige lokalaftaler.

Dansk Jernbaneforbund har selv oplevet samme fremfærd. Dansk Jernbaneforbund ved derfor, at det ikke er en farbar vej, hvis man ønsker at opbygge en stærk virksomhed. Når man fra ledelsens side vælger at fravælge samarbejde, så skaber man kun konflikter og frustrationer. Det er ikke til glæde for nogen parter. Kloge arbejdsgivere ved, at man ingen vegne kommer uden medarbejderne. Kloge arbejdsgivere ved, at kriser overvindes sammen med medarbejderne – ikke i konflikt med medarbejderne.

Ekspeditionsarbejderne har allerede udvist forståelse for virksomhedens vanskelighed og stor vilje til at finde løsninger. Vi håber derfor, at parterne igen finder tilbage til samarbejdets vej. Et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er grundstenen, hvis SAS Ground Handling skal godt igennem den nuværende krise.

Dansk Jernbaneforbund