Dansk Jernbaneforbund opfordrer kraftigt til, at arbejdet holdes normaliseret

Få artiklen læst op
Getting your Trinity Audio player ready...
Print Friendly, PDF & Email

Dansk Jernbaneforbund har dags dato været hasteindkaldt til Arbejdsretten i forbindelse med flere overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.

Dansk Jernbaneforbund skal hermed på det kraftigste opfordre alle medlemmer til at arbejdet holdes normaliseret.

Dansk Jernbaneforbund gør opmærksom på, at det kan være forbundet med bod at deltage i overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.