Catering: DSB kortslutter drøftelser om virksomhedsoverdragelse.

Print Friendly, PDF & Email

Dansk Jernbaneforbund kan konstatere, at DSB den 23. september 2021 har skrevet til vores medlemmer, der arbejder i catering i DSB SOV. DSB meddeler vores medlemmer, at de bliver virksomhedsoverdraget til DSB’s datterselskab DSB Service & Retail A/S fra 1. oktober 2021.

Dansk Jernbaneforbund er mildest taget forundrede over, at DSB har skrevet til medlemmerne. Forundringen skyldes, at der vi sidder midt i drøftelserne med DSB om vilkårene for overdragelsen.

Nu må vi så konstatere, at DSB har kortsluttet disse drøftelser ved at udsende dette brev til medlemmerne. Et brev, som Dansk Jernbaneforbund ikke var blevet informeret om, ville blive sendt. Et brev som Dansk Jernbaneforbund ej heller kender indholdet af.

Selv om DSB har valgt at kortsluttet processen, vil Dansk Jernbaneforbund tage initiativ til at drøfte sagen med DSB igen. Men det kan ikke ændre på, at virksomhedsoverdragelsen gælder og at udlånet af tjenestemændene vil ske på de vilkår, som DSB har beskrevet i det udsendte brev.

Hvis du har spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte til forbundet – telefon 3613 2500 eller mail dj@djf.dk