Buddinge-skandalen: DSB fordrejer virkeligheden mod bedre vidende

Få artiklen læst op
Getting your Trinity Audio player ready...
Print Friendly, PDF & Email

I de seneste døgn har skandalen om de to S-togsrevisorer, som DSB bortviste, efter de var blevet overfaldet på Buddinge Station, fyldt meget både i medierne og på de sociale medier. Omtalen har presset DSB ud i en trist intern søforklaring på ABC, hvor virkeligheden fordrejes i en sådan grad, at Dansk Jernbaneforbund ser sig tvunget til at tage til genmæle.

FAKTA: Vi har byrettens ord for, at vores to kollegaer blev udsat for et voldeligt overfald på Buddinge Station. Gerningskvinden er idømt en 40 dages ubetinget fængselsstraf – præcis som anklageren krævede. Dommerne finder ingen formidlende omstændigheder, men fastslår tværtimod, at ”Det fremgår på video- og mobiloptagelserne, at tiltalte generelt fremstår udadreagerende og aggressiv i både kropssprog og tale, mens [kollega 1] og [kollega 2] alt imens generelt fremstår passive og herunder træder tilbage, når tiltalte går imod dem.

DSB skriver i deres interne opslag, at medieomtalen ikke ”berører alle detaljer”. DSB undlader dog helt at forholde sig til, at retten enstemmigt konkluderer, at der alene er én udadreagerende og aggressiv part i konflikten: Nemlig gerningskvinden. Rettens konklusion kommer efter en grundig gennemgang af det fulde og hele hændelsesforløb – ikke kun selve voldshandlingen men også optakten hertil. Alligevel mere end antyder DSB, at deres egne medarbejdere kan lastes for bataljen på Buddinge Station. DSB fortsætter dermed med – helt imod bedre vidende og imod rettens ord –at skabe en ubegrundet og uberettiget mistanke om deres egne medarbejderes optræden på dagen.

DSB burde i stedet forholde sig til det faktum, at deres udlægning af hændelsesforløbet er enstemmigt underkendt af retten. Men DSB udviser i stedet en total mangel på respekt for både rettens dom, egne medarbejderes ve og vel og sandheden om, hvad der skete den pågældende dag på Buddinge Station.

FAKTA: Efter to måneders bortvisning indgik DSB et forlig med DJ, der sikrede de to kollegaer en indtægt svarende til deres opsigelsesvarsel. Kort forinden havde politiet opgivet at rejse sigtelse mod gerningskvinden. Alternativet havde været, at vores to kollegaer fortsat ville stå helt uden indtægt, mens vi kunne imødese en lang og opslidende fagretslig proces. Kollegaerne havde ryggen mod muren.

Det får i dag DSB til at hævde at Dansk Jernbaneforbund ”vurderede at der ikke var grundlag for at rejse en sag om usaglig opsigelse”. Igen er der tale om spekulationer fra DSB’s side imod bedre vidende – med det eneste formål at bringe andre i miskredit i stedet for at stå ved eget ansvar. DJ har igennem hele forløbet udtrykkeligt via vores advokat gjort DSB opmærksom på, at vi betragter bortvisning som usaglig. Dansk Jernbaneforbund har aldrig accepteret bortvisning som saglig – hvilket vi senest har gjort opmærksom på i forbindelse med forligets indgåelse. Og rent juridisk er bortvisningen fortsat gældende. Den er aldrig trukket tilbage. Det ville klæde DSB at rette op på det faktum.

STATUS: DSB skylder vores to kollegaer en uforbeholden undskyldning og æresoprejsning – det har de gjort længe. De seneste dages hændelser har kun gjort gælden større, DSB skylder alle kollegaer en klar forsikring om, at man står på mål for medarbejderne, og at man er parat til at erkende fejl, hvis man skulle begå sådanne. Den forsikring kan kun gives med konkrete handlinger, der retter skaderne efter Buddinge-skandalen op. Og endelig skylder DSB som statslig arbejdsgiver os alle sammen at påtage sig ansvaret for at have begået en klokkeklar fejl i forbindelse med det ulykkelige overfald på to kollegaer den morgen i marts på Buddinge Station. Kun sådan kommer vi godt videre herfra.