BEKENDTGØRELSE: INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR KONGRES

Print Friendly, PDF & Email

Dansk Jernbaneforbund indkalder hermed til ekstraordinær kongres onsdag den 27. april kl. 13.00. Kongressen afholdes på Odense Congress Center Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ.

TIDSPLAN
11.30 – 12.00 Indskrivning
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 16.00 Ekstraordinær kongres.            


DAGSORDEN

 1. Valg af kongressens tillidsmænd.
 2. Godkendelse af kongressens forretningsorden
 3. Forslag til protokoltilføjelse med gyldighed frem til den ordinære kongres 2024:
  Nedenstående §4, stk. 4.1.9 i ”Love for Dansk Jernbaneforbund” udgår frem til den ordinære kongres den 21. – 24. oktober 2024: ”Valgte i Dansk Jernbaneforbund, der er valgt efter disse vedtægters Stk. 4.1.8. afgår senest med udgangen af den måned, i hvilken de opnår en alder, der berettiger den valgte til folkepension. Områdegrupper/lokalgrupper kan fravige denne bestemmelse. Regler for afgang skal fremgå af områdegruppens/lokalgruppens forretningsorden og/eller vedtægter.”
 4. Valg af forbundsledelse.
  • Forbundsformand
  • Forbundsnæstformand

 5. Eventuelt.

TILHØRER TIL KONGRESSEN
Ethvert medlem har ret til at overvære kongressen. Hvis du ønsker at overvære kongressen, skal du senest torsdag den 7. april tilmelde dig som tilhører på e-mail dj@djf.dk. Skriv: ”Tilmelding kongrestilhører” i emnefeltet.