Bekendtgørelse: Indkaldelse til 56. ordinære kongres

Få artiklen læst op
Getting your Trinity Audio player ready...
Print Friendly, PDF & Email

Bekendtgørelse: Indkaldelse til 56. ordinære kongres

Dansk Jernbaneforbund indkalder hermed til 56. ordinære kongres i dagene 22.-23. oktober 2024. Kongressen afholdes på Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 København S.

Dagsorden for kongressen

1.     Kongressen åbnes

2.     Fastsættelse af kongressens forretningsorden

3.     Valg af kongressens tillidsmænd

4.     Beretning

5.     Årsregnskaber

6.     Behandling af forslag til lovændringer

7.     Behandling af andre forslag

8.     Fastsættelse af lønninger

9.     Valg:

a.      Forbundsformand

b.     Forbundsnæstformand

c.      Forbundshovedkasserer

d.     Revisor og revisorsuppleant

10.  Fastsættelse af næste ordinære kongres

11.  Afslutning

 

OBS: Der havde desværre indsneget sig en fejl i det netop udsendte Jernbane Tidende – Dansk Jernbaneforbund 56. Ordinære kongres afholdes 22.-23. oktober 2024 – ikke 2020, som det fejlagtigt fremgår.

Tilhørere til kongressen

Forbundslovene fastslår, at ethvert medlem har ret til for egen regning at overvære kongressen. Det kræver dog tilmelding senest 4 uger før kongressens afholdelse.

Kongressen starter tirsdag den 22. oktober. Hvis du ønsker at overvære kongressen, skal du senest 4 uger før tilmelde dig som tilhører på e-mail dj@djf.dk. Skriv: ”Tilmelding kongrestilhører” i emnefeltet.