Banedanmark kigger nu på pyramidemåtter

Print Friendly, PDF & Email

Bragt i Jernbane Tidende 3-2020

I sidste nummer af Jernbane Tidende omtalte vi podcasten ”Gå ikke over sporet”, der sætter fokus på problemerne med sporløbere. Podcasten afslørede også, at Banedanmark slet ikke har været interesseret i en ny type løsning – pyramidemåtter – som der ellers har været stor succes med i vores nabolande. Men nu er der godt nyt:

”Gå ikke over sporet” hedder podcasten. Den ligger på Dansk Jernbaneforbunds hjemmeside.

Her kan man høre en stærk beretning om problemerne med sporløbere i Danmark – et problem, der desværre er stigende i de her år. Og et problem, som belaster vores psykiske arbejdsmiljø hårdt. Det beskriver podcasten rystende godt gennem interviews og en større spørgeskemaundersøgelse blandt kollegaerne.

Men ”Gå ikke over sporet” peger ikke kun på problemer. Podcasten kigger også på løsninger: Nærmere bestemt såkaldte pyramidemåtte (også kalder no-go måtter). En løsning som flere af vores nabolande har haft rigtigt gode resultater med. I Danmark er man bare ikke kommet i gang…

Banedanmark har sagt no-go til pyramidemåtter, men så…

I Podcasten kommer det frem, at Banedanmark ikke har ønsket at kigge på pyramidemåtter – på trods af de gode udenlandske erfaringer og på trods af flere henvendelser fra det danske firma, Lesanco, der har leveret de succesfulde løsninger til vores svenske naboer.

Dansk Jernbaneforbund har derfor gjort opmærksom på podcasten og de problemer, der beskrives. Vi har også bedt transportminister, Benny Engelbrecht om en kommentar til Jernbane Tidende. Vi har modtaget følgende skriftlige svar, som kun kan vække glæde:

– Danmark har et af Europas sikreste jernbanenetværk, men vi skal hele tiden forsøge at finde små forbedringer. Senest har vi besluttet at igangsætte en oplysningskampagne omkring sikkerhed i overkørsler. Sikkerhed måles nemlig ikke kun i tilskadekomne, men også i nærvedhændelser, hvor folk krydser sporene til fods uden for de korrekte steder.

– Pyramidemåtter lyder som et spændende produkt, fordi det har et element af nudging, og fordi der er tale om genanvendte dæk, men frem for alt fordi det potentielt kan have en positiv effekt på jernbanesikkerheden.

– I Norden har vi en lang tradition for at erfaringsudveksle på tværs af grænserne; både politisk og på teknisk niveau. Jeg noterer mig, at Banedanmark er i dialog med Trafikverket om de svenske erfaringer med pyramidemåtter, og at Banedanmark af egen drift har igangsat en analyse af potentialet for produktet i Danmark med henblik på at igangsætte et pilotprojekt. Jeg ser frem til at høre analysens resultater, der forventes at foreligge i august dette år, slutter Benny Engelbrecht.

Ja, nogle gange smiler Fortuna bare til én: Samtidig med at Dansk Jernbaneforbund har offentliggjort podcasten og gjort transportministeren opmærksom på problemerne – der beslutter Banedanmark af egen drift at igangsætte en analyse, der skal munde ud i et pilotprojekt. Hvor heldig kan man lige være..? Held eller ej. Det er en klog beslutning, som DJ kun kan bifalde.

Pyramidemåtter virker – i Sverige!

I Sverige testede man i 2017 pyramidemåtter på flere lokationer – resultaterne var ganske imponerende. Måtterne reducerede antallet af sporløbere ret betragteligt og dermed også antallet af forsinkelser. De steder hvor forsøgene havde de bedste resultater blev antallet af sporløbere reduceret med det halve.

Trafikverket – Den svenske pendant til Banedanmark – konkluderede efter forsøgene, at måtterne både var en fornuftig investering rent økonomisk, men også gav et mærkbart løft i sikkerheden og lokomotivførernes arbejdsmiljø.

Pyramidemåtter ved Elvsjö Station ved Stockholm
Pyramidemåtter ved Kalmar
Pyramidemåtter ved Ramlösa Station

Du kan læse mere om de svenske erfaringer på www.trafikverket.se

Utifrån vinster med minskat antal obehöriga i spår kan vi se att värdet av materialet överstiger investeringskostnaden utifrån kapacitetssynpunkt. Materialets trafiksäkerhetseffekt bedöms också vara positiv. Eftersom materialet minskar antalet obehöriga i spår minskar vi antalet som riskerar att dödas och skadas i järnvägssystemet

Trafikverket, 2017

Hvad er en pyramide-måtte

Rosehill Rail producerer bæredygtige adgangshindringsmåtter til jernbaner. De er udformet af pyramider placeret i rækker som en stor æggebakke og fremstilles af granulerede genbrugsdæk, fra bl.a. biler, iblandet en avanceret PU-binder, som så koldpresses sammen.

Adgangshindringsmåtterne er designet til at hindre mennesker og dyr i gå ud på et jernbanespor eller bygninger og installationer i tilknytning til anlægget. De vejer knap 100 kg stykket.

Adgangshindringsmåtterne passer til alle typer skinner og jernbanesveller og monteres udelukkende med håndværktøj. De kan let bearbejdes og tilpasses formålet, og de kan ligeledes let demonteres i forbindelse med vedligeholdelse eller renovering.

Kilde: Lesanco