78 kollegaer får mere i lønningsposen

Print Friendly, PDF & Email

Dansk Jernbaneforbund rettede i marts henvendelse til DSB, da vi var blevet opmærksomme på, at der kunne være en fejl i beregningen af timelønssatsen hos nogle medarbejdere ved DSB. DSB gik herefter i gang med at undersøge sagen – og kom frem til, at der var sket en fejl i beregningen af timesatsen. Den fejl bliver nu rettet!

Årsagen er lidt teknisk – men hold fast: En overenskomstansat medarbejder ved DSB får i nogle tilfælde opgjort sin timeløn på baggrund af løn, kvalifikationstillæg, udligningstillæg og produktionstillæg. Men dertil kommer, at lokomotivførere og andre faggrupper kan oppebære andre faste tillæg, der er blevet forhandlet som en lokalaftale. Et eksempel på dette er tillæg for grænseoverskridende trafik (lønart 2999). Dette tillæg er fejlagtigt ikke blevet indregnet i timelønsatsen siden lokalaftalens ikrafttrædelse den 1. juli 2020. Timelønsatsen bruges f.eks ved udbetaling af særlige feriedage. (Lønart 6224 ” timeløn og øvrig frihed”)

Dansk Jernbaneforbund er blevet orienteret om, at det drejer sig om 78 DSB-ansatte medlemmer, der vil få efterreguleret deres løn for perioden 1. juli 2020 til 30. april 2022 med lønudbetalingen pr. april 2022. Fremadrettet skulle systemet være rettet, så grænseoverskridende tillæg altid vil være indregnet i timelønsatsen

I det aktuelle tilfælde drejer det sig alene om, at lønart 2999 ikke er blevet indregnet i timelønssatsen. Sammen med områdegrupperne vil Dansk Jernbaneforbund gennemgå og sikre, at der ikke er flere tillæg, der ikke er blevet indregnet korrekt. Vi har ikke en forventning om, at det er tilfældet.

Oplever du, at din lønseddel er forkert, eller har du tvivlsspørgsmål, så tag fat på din lokale tillidsrepræsentant, som gerne vil gennemgå den med dig.