S-togs revisorer skal midlertidigt assistere ved billettering KH–RO–KH

Print Friendly, PDF & Email

I forbindelse med sporarbejder er s-togs revisorerne blevet anmodet om at bidrage til billettering i fjern- og regionaltog – specifikt mellem Københavns Hovedbanegård og Roskilde (samt retur)

”I Dansk Jernbaneforbund er vi glade for, at vore medlemmer er kompetente, fleksible og klar på nye udfordringer. Vi finder det også naturligt, at vi hjælper hinanden i spidsbelastningsperioder og under særlige omstændigheder. Det er dog meget bekymrende, at DSB har valgt kun at give én times instruktion i litra, osv., ligesom den endelige risikovurdering og inddragelse af sikkerhedsledelsessystemet endnu ikke er færdigt”, udtaler forbundsformand Henrik Horup og fortsætter: ”endelig skal vi jo også huske DSB’s udsagn om, at sikkerhed kommer først, hvorfor det kan undre os, at s-togs revisorerne ikke får en sikkerhedsuddannelse, inden de skal billettere i F&R-tog”.

I henhold til gældende og godkendte uddannelsesstandard er der et krav om, at alt personale, som har direkte passagerkontakt, skal være uddannede i at håndtere passagernes sikkerhed i tog som fremføres under DSB’s operatøransvar i Danmark.

Dansk Jernbaneforbund er ved at undersøge, om dette krav er opfyldt med den meget begrænsede undervisning.

S-togs revisorerne vil bære DSB-uniform. For en enkelte passager vil der således ikke kunne opleves nogen forskel på, om der er tale om en togfører eller s-togs revisor.

Dansk Jernbaneforbund frygter derfor, at det manglende kendskab til køreplan, produkter og indretning vil afføde en del konflikter. I situationer med uheld, evakuering, tømning, mv, vil passageren søge assistance ved s-togs revisoren, der som nævnt ovenfor ikke har nogen forudsætning for at kunne bidrage udover ”passagerniveau”.

Togpersonalet har en uddannelse med stort fokus på passagererne og får i forbindelse med litra-skift en supplerende uddannelse på flere dage.

Det er stærkt kritisabelt, at DSB ikke har drøftet s-togs revisorernes nye, midlertidige funktion med Dansk Jernbaneforbund.

”Vi ved, at I er dygtige og vil gøre jeres bedste. Skulle der opstå problemer eller konflikter håber vi, at I vil tage fat i os med det samme, så vi kan hjælpe og bidrage til, at lignende situationer ikke opstår”, afslutter Henrik Horup.