DJ vinder stor sejr – kollega får rekorderstatning

Få artiklen læst op
Getting your Trinity Audio player ready...
Print Friendly, PDF & Email

Det betaler sig at være medlem af en stærk fagforening. Det kan en tidligere kollega fra Banedanmark skrive under på i disse dage.

Tilbage i 2021 blev kollegaen afskediget som tjenestemand. Der var tale om en såkaldt ”uansøgt afsked” uden ret til egenpension – en fyring. Påstanden fra arbejdsgiver var ”tjenesteforseelse” i form af bevist forkert registrering af arbejdstiden. En påstand som vores kollega har nægtet fra start af. Byretten har nu slået fast, at afskedigelsen var ubegrundet. Der er ikke begået tjenesteforseelse.

Det har krævet et længere retsligt forløb, hvor stribevis af tidsregistreringer har skulle endevendes og bedømmes. Flere gode kollegaer har afgivet forklaring. Og det har været hele slæbet værd. I sidste ende skete retfærdigheden fyldest. Vores kollega er blevet renset for alle anklager og har fået æresoprejsning.

Det betyder også konkret, at der nu skal udbetales en rekordhøj erstatning på 300.000 + aktuel egenpension til medlemmet fra 1. februar 2022. Oveni skal staten tilbagebetale de timer, som de tidligere har opkrævet hos kollegaen på godt 9.000,-

Der skal også betales sagsomkostninger til Dansk Jernbaneforbund på 59.500,-

Tillykke til vores kollega.