Tillid smitter

Print Friendly, PDF & Email

En undersøgelse på seks statslige arbejdspladser viser, at det betaler sig at arbejde med tillidsskabende foranstaltninger på jobbet

Af Gunnar Lomborg

Som et led i overenskomsten 2013 blev det vedtaget, at en række statslige arbejdspladser skulle igangsætte projekter for at styrke tilliden internt mellem medarbejderne og mellem ledelse og medarbejdere.

I alt deltog seks arbejdspladser i projektet, og de benyttede forskellige indsatser – eksempelvis konsulentbistand eller psykologer – for at styrke tilliden.

For at måle effekten gennemførte VIVE (Viden til Velfærd – det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) spørgeskemaundersøgelser og interviews både før og efter indsatserne.

Tillid betaler sig

Resultaterne foreligger nu, og de viser at det betaler sig at arbejde aktivt med at styrke tilliden, fortæller Bente Bjørnholt.

Nogle af arbejdspladserne havde udfordringer med at sikre tillid og samarbejde på tværs af afdelinger, andre havde udfordringer med at afdelinger er placeret forskellige steder rent geografisk.

Flere havde også udfordringer i samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere, så der var stor interesse for at styrke tilliden gennem projekterne, fortæller hun.

Undersøgelsen viser – måske ikke overraskende – at de personer, der generelt har en stor tillid til andre mennesker, også har større tillid til kollegerne og ledelsen.

Undersøgelsen viser også, at der er en positiv sammenhæng mellem tillid og samarbejde – forstået på den måde, at hvis man har stor tillid til sine kolleger, oplever man også et mere frugtbart samarbejde.

Og når der er stor tillid og et godt samarbejde, løser man sine opgaver bedre.

Læs mere om tillidsfuldt samarbejde i Jernbane Tidende nr. 6/2017.