Sider tagget med Om forbundet

Side:

Betingelser for optagelse som medlem

Uddrag af forbundsloven: Medlemskab Som medlem af forbundet kan optages medarbejdere ansat ved offentlige og private bane- og transportselskaber. Forbundets varetager ikke medlemmers interesser i...

Webform/Kursus:

Indmeldelse

Er du ansat ved en jernbanevirksomhed i Danmark? Eller overvejer du en karriere indenfor jernbanen? Så er et medlemsskab af Dansk Jernbaneforbund noget for dig. Som medlem af forbundet kan optages...

Side:

Dansk Jernbaneforbunds opbygning

Forbundets opbygning afspejler strukturen og ansættelsesområderne indenfor forbundets overenskomstområde. Dansk Jernbaneforbund består pt. af 9 sektioner: DSB DSB Vedligehold DSB Øresund Banedanmark...

Side:

Dansk Jernbaneforbunds formål

Dansk Jernbaneforbund har historisk set haft til hovedformål at søge arbejds- og pensionsvilkår for forbundets medlemmer forbedret mest muligt. Sådan har det været siden 1899. hvor forbundet blev...

Side:

Om Dansk Jernbaneforbund

Dansk Jernbaneforbund er et stærkt fagligt forbund. Vi engagerer os på vegne af vore medlemmer og den danske befolkning gennem udvikling, kamp og dialog. Med indgående branchekendskab, dygtige...