Sider tagget med Nyhed

Nyhed:

DSB i Dansk Industri - Nyhedsbrev #5

Kære medlemmer og støtter, dette nyhedsbrev vil være mindre omfattende end vores forrige nyhedsbreve. Nyhedsbrevet skal læses i forlængelse af de informationer, der blev udsendt på www.djf.dk fredag...

Nyhed:

Tillægsaftale A

Som led i parternes intensiverede forhandlinger er der enighed om, at de pr. 31. marts 2019 ophørte tillidsrepræsentanter fortsætter deres hverv frem til 1. juni 2019. Samtidig er der enighed om, at...

Nyhed:

Aftale om intensiverede forhandlinger

DSB, DI, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Jernbaneforbund og Fagbevægelsens Hovedorganisation mødtes i dag for at drøfte den videre proces for forhandlingerne mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund....

Nyhed:

Møde i Arbejdsretten 1. april 2019

Dansk Jernbaneforbund blev i dag (den 1. april 2019)  indkaldt til Arbejdsretten med henblik på hastebehandling af den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse i S-togtrafikken og trafikken på...