Sider tagget med Medlemsinfo

Nyhed:

Ekstra ressourcer tilføres

Dansk Jernbaneforbund har aftalt med Banedanmark, at der med øjeblikkelig varsel sættes yderligere ressourcer af til at behandle de endnu ikke afsluttede skattesager. Banedanmark sætter således med...

Nyhed:

S-togsrevisorernes arbejdsområde

Dansk Jernbaneforbund skal i den forbindelse slå fast, at vi ikke går på strandhugst i andre fagorganisationers overenskomstområde. Der vil ikke blive tale om udvidelse af arbejdsområdet, eller...

Nyhed:

Nyt billetteringskoncept

Dansk Jernbaneforbund og bestyrelsen i Togpersonalets Områdegruppe har holdt møde og drøftet situationen. Alle er enige i, at det nye koncept skaber store problemer for både kunder og togpersonale i...

Nyhed:

Alkoholtest ved Arriva

Der kunne på mæglingsmødet ikke opnås enighed om indførelsen af stikprøvevis alkoholtests udført af arbejdsgiver. HTS/JA meddelte, at de vil søge den ansættelsesretlige del af sagen afklaret ved en...