Sider tagget med Medlemsinfo

Nyhed:

Vedrørende Aftaleinfo nr. 02/2006

Forespørgslerne handler om tolkning af aftalens sidste afsnit, hvor det hedder: ”Aftalen ophører uden yderligere varsel den 01.10.2006 til genforhandling i forbindelse med overgang til ny løn for...

Nyhed:

Ny sekretariatschef ansat

Claus Møller Frederiksen har siden 1979 været ansat i DSB og har beskæftiget sig med alt fra trafikstyring til gods og har gennem de sidste 10 år været økonomi-, plan- og udviklingschef i DSB...

Nyhed:

DJs sekretariatschef fratræder

Forbundets sekretariatschef Lone Bang Christensen har i dag d. 20. marts 2006 efter gensidig aftale fratrådt sin stilling

Nyhed:

Det videre forløb vedr. togpersona-let

På møde den 24. januar 2006 mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund/TPO er der enighed om at togpersonale, der indgår i fast tur i lyn/IC3, -EC samt reserven, og som udfører både billetterings- og...

Nyhed:

Det videre forløb vedr. togpersona-let

På møde den 24. januar 2006 mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund/TPO er der enighed om at togpersonale, der indgår i fast tur i lyn/IC3, -EC samt reserven, og som udfører både billetterings- og...

Nyhed:

Drøftelser vedr. ændrede arbejds-gange

Dansk Jernbaneforbund har ikke været bekendt med indholdet i diverse lokale skrivelser, som i de seneste dage har været offentliggjort i forskellige medier, og Dansk Jernbaneforbund tager afstand fra...