Sider tagget med Medlemsinfo

Nyhed:

Uklare udstationeringsregler

Da ledelsen i Banedanmark, Entreprise endnu ikke har udsendt klare regler for udstationering, anbefaler Dansk Jernbaneforbund med øjeblikkelig virkning vores medlemmer til at foretage daglig ud og...

Nyhed:

Lokomotivførerlicens

Trafikstyrelsen har meddelt, at fristen for udstedelse af lokomotivførerlicens udskydes til senest 31. december 2006. Der er to årsager til udskydelsen. På grund af tekniske problemer kan...

Nyhed:

Railion vil tvangsforflytte lokomotivførere:

Uden forudgående drøftelser med Dansk Jernbaneforbund har Railion på et møde i Korsør den 29. maj 2006 meddelt, at man vil tvangsforflytte lokomotivførere til Ringsted. Dette og andre lignende...

Nyhed:

Udrejse ved tjenesterejser

Der er eksempler på medlemmer, som er sendt på tjenesterejse, og er blevet lovet, at deres tjenesterejseordre bliver udleveret, når de når frem til det midlertidige tjenestested. De pågældende fik...

Nyhed:

ETS Scandinavia Aps

Dansk Jernbaneforbund har pr. 1/5 2006 indgået overenskomst med ETS Scandinavia Aps.