Sider tagget med Aftaleinfo

Nyhed:

Aftale om Fællestillidsrepræsentanter i Banedanmark

Aftale mellem Banedanmark og Dansk Jernbaneforbund om Fællestillidsrepræsentanter Denne lokalaftale er indgået med hjemmel i cirkulære om "Tillidsrepræsentanter i staten mv." af 30. september 2008 (...

Nyhed:

Uddybning af OK17 resultatet

LPO Arriva har den 5. april 2017 udsendt en nyhedsmail til medlemmerne i LPO Arriva, hvoraf det fremgår, at LPO Arriva på Hovedbestyrelsesmødet den 15. marts 2017 ikke kunne tilslutte sig...

Nyhed:

Transportforlig på plads

Transportforliget blev indgået i weekenden. Det betyder at Dansk Jernbaneforbund og forhandlingsudvalget nu kan forvente at komme til forhandlingsbordet om hhv. Jernbaneoverenskomsten,...

Nyhed:

Overenskomstforlig på industriens område

Industrien har fået nye 3-årige overenskomster, der nu også kommer til at gælde for forbundets medlemmer ansat i DSB Vedligehold. Overenskomsten kommer til at give et uddannelsesløft til de ansatte...

Nyhed:

DSB Vedligehold - Ny overenskomst

Sidst i november var forbundsledelsen samt forbundets jurist til stede på medlemsmøder i hhv Århus og København. Formålet var en mundtlig orientering og snak om overgangen til ny overenskomst for...