Sektionsmødet 2019

Print Friendly, PDF & Email

Sektionsmøde 2019 afholdes 22. maj i Messe C, Fredericia.

Dagsorden bekendtgøres ifølge vedtægterne i næste nummer af Jernbane Tidende, senest 28. marts, samt på vores hjemmeside www.djf.dk – klik ind på Pensionistsektionen.

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden Ole Husted Andersen i hænde senest 30 dage før.

Adressen er Ole Husted Andersen, Østervangen 17, Skovby, 8464 Galten eller på e-mail ole@pensionistsektionen.dk