Ordinært Sektionsmøde

  • Post category:Pensionister
Print Friendly, PDF & Email

Ordinært Sektionsmøde i Pensionistsektionen den 19. maj 2021 kl. 12.45. Mødet afholdes i MESSE C

Vestre Ringvej 101, Fredericia. Der afgår busser fra Fredericia banegård, udgang

Vest (den nye udgang) mellem kl. 10.45 og 11.15

Dagsorden:

1. Mødets åbning

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af forretningsorden

4. Valg af dirigent

5. Bestyrelsens beretning

6. Regnskab

7. Indkomne forslag

8. Valg

A Næstformand Niels Sørensen (modtager genvalg)

B Kasserer Lena Ulriksen (modtager genvalg)

C Bestyrelsesmedlem Flemming Jaller (modtager genvalg)

D Bestyrelsesmedlem Johan Albrechtsen (modtager genvalg)

E Bestyrelsessuppleant John Svendsen (modtager genvalg)

F Revisor Orla Pedersen (modtager genvalg)

G Revisorsuppleant Søren Peder Sørensen (modtager genvalg)

9 Fastsættelse af honorarer

10 Bevillinger

11 Budget 2022

12 Fastsættelse af næste års mødested

13 Afslutning

Sektionen vil være vært ved et let traktement kl. 11.45 og der vil blive serveret kaffe under mødet. Af hensyn til traktementet skal medlemmer, der ønsker at deltage i dette, anføre det ved tilmeldingen.

Der afgår busser til banegården. Kl. 15.15 hvor der kan opnås Lyn- og Intercitytog forbindelser mod København og øvrige Jylland.

TILMELDING

Tilmelding til det lette traktement i forbindelse med sektionsmødet den 19. Maj 2021 fremsendes pr. mail til:

lenalu53@djtr.dk

Følgende oplysninger skal skrives i mailen:

Navn og adresse, medlemsnummer samt antal der ønsker at deltage.

Dit medlemsnummer finder du på dit medlemskort for 2019 eller bagpå Jernbane Tidende over dit navn, eller på Plus Kort på din IPhone. Tilmeldingen skal være kassereren i hænde senest den 05.maj 2021

NB!

Følgende gælder kun for medlemmer, IKKE ægtefælle/samlever:

Har du ikke frirejse, så kontakt Lena Ulriksen på e-mail: lenalu53@djtr.dk med oplysninger om navn, medlemsnummer, alder samt hvilken legitimation du vil bruge i toget (kørekort eller pas). Du vil så få tilsendt en print selv billet. Her er fristen 05. maj 2021

På bestyrelsens vegne

Ingelise Klavsen