Nyt fra sektionsbestyrelsen

  • Post category:Pensionister
Print Friendly, PDF & Email

Retssagen om fratagelsen af frikort for medlemmer, der er pensioneret fra Banedanmark samt selskabstjenestemænd (fx pensioneret fra Scandlines og Combus) er der nu berammet datoer for hovedforhandling den 28., 29. og 30. maj 2018.

For aktive i Banedanmark er hovedforhandling fastlagt til den 30.-31. oktober 2017.  Og det er en retshandling som sektionsformand Poul Erik Christensen forventer at overvære.

Der er truffet aftale mellem DSB og Nordjyske Jernbaner om, at vi pensionister kan køre på vores frikort permanent.

Det vil også sige, at den første aftale med slutdato 31. oktober er annulleret.

Musikerbørsen

Som allerede omtalt fungerede højtalerlyden til 100 års festen 29. marts i Messe C i Fredericia ikke optimalt på trods af, at sektionen på Musikerbørsens anbefaling havde brugt 15.000 ekstra på at optimere lyden. Efterfølgende har sektionen henvendt sig til Musikerbørsen og beklaget situationen:

Svaret var at de stod klar med en mikrofon, så lyden kunne høres over hele salen. Men Sektionsformand Poul Erik Christensen kunne ikke få et svar på, hvorfor man ikke havde henvendt sig til ham under festen? Sagen betragtes nu som afsluttet!

Krav til næste overenskomstperiode

Sektionsformand Poul Erik Christensen har været til et møde med 15 andre organisationer, der repræsenterede 45.000 tjenestemandspensionister.

– Jeg syntes, det var et godt møde.

Vi blev enige om to krav: Fuld kompensation for alt, hvad der gives til de aktive, og at reguleringsordningen forbedres samt lavlønsværn afskaffes.

Sektionsmødet 2018

Der er nu skrevet kontrakt med Messe C om afholdelse af Sektionsmødet 23. maj 2018.