21. aug 2017

Samarbejde om efteruddannelse

Jernbanebranchens Uddannelsessamarbejde skal samle aktører på jernbaneområdet og arbejde for mere ensartede uddannelser - men arbejdstagersiden er ikke med på råd.

Af Gunnar Lomborg

I 2014 blev Jernbanebranchens Uddannelsessamarbejde (JU) oprettet - et organ som alle jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere kunne tilslutte sig. JU var et resultat af en fælles anerkendelse af behovet for en overordnet koordinering. At det blev Banedanmark, der fik den koordinerende rolle er ikke tilfældigt – operatørerne ligger i indbyrdes konkurrence mens Banedanmark ikke umiddelbart er i konkurrence med andre infrastrukturforvaltere, og derfor kan betragtes som ’neutral’.

- Da lokomotivførerbekendtgørelsen kom i 2013 besluttede man i branchen, at det ville være en god idé at samarbejde om efteruddannelse af medarbejderne for at sikre ensartethed og vidensdeling mellem virksomhederne. Der er jo ingen grund til at hver enkelt virksomhed selv skal skabe det hele fra bunden. Samtidig kunne vi få en fælles godkendelse af branchenormen hos Trafik- og Byggestyrelsen, så hver enkelt virksomhed ikke skulle udarbejde og indsende separate uddannelseskompendier til godkendelse, siger formanden for JU, områdechef Katrine Jensen fra Banedanmark.

Man kan så spørge, hvordan JU kan sikre kvalitet og opsamling hele vejen rundt, hvis de ikke inddrager arbejdstagersiden? Der kan jo være forhold på tværs af branchen, som arbejdsgiverne ikke er opmærksomme på? For slet ikke at tale om koordinering i forhold til TUR og dermed selve grunduddannelsen?

- Der hvor der et samarbejde, og hvor vi ikke hver især skal sidde og opfinde den dybe tallerken, det er på branchenormen. Det er de helt overordnede rammer, som skal godkendes efterfølgende. Forudsat at branchenormerne overholdes har hver virksomhed stort set metodefrihed og valgfrihed i forhold til, hvad der er vigtigt, hvad der skal fokus på, og hvordan det skal gøres.

Mange virksomheder er med

Langt de fleste virksomheder tilsluttede sig samarbejdet, eksempelvis Arriva, DSB, DB Schenker, Lokaltog A/S, Hectorrail og flere andre.

Det løbende arbejde varetages af en arbejdsgruppe bestående af seks repræsentanter fra de største virksomheder samt Banedanmark. Deltagerne i arbejdsgruppen er personer med kvalifikationer som faglærer i sikkerhed – således er en del af medlemmerne lokomotivinstruktører.

JU har kun få år på bagen, men efterhånden som arbejdet skrider frem, mener Katrine Jensen at det kan give mening at samarbejde med organisationer som TUR (Transporterhvervenes Uddannelses Råd).

- Vi mener ikke selv at vores arbejde direkte overlapper TURs, da vi i JU har fokus på efteruddannelse, som jo ligger ude i virksomhederne, mens TUR er fokuseret på grunduddannelserne.  Men vi vil gerne samarbejde med TUR – og dermed også med Dansk Jernbaneforbund, som jo sidder med i TUR – i det omfang at begge parter kan få glæde af det, siger Katrine Jensen.

Læs hele artiklen om Jernbanebranchens Uddannelsessamarbejde i Jernbane Tidende nr. 4/2017.